Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 58/2022/2021-2025 - powołanie dodatkowej pary do Reprezentacji Mikstowej

W związku z rezygnacją pary: Sabina Grzejdziak - Igor Grzejdziak, na wniosek Kapitana, Zarząd powołuje powołuje parę Katarzyna Dufrat – Piotr Lutostański do składu Reprezentacji  Mikstowej.

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, TL, EM, JG, PJ, PM, PW).