Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 98/2022/2021-2025 - składki na lata 2023-2025

W związku z uchwałą Zarządu nr 96/2022/2021-2025 z dnia 24.08.2022, przychylając się do propozycji Rady Związku, Zarząd podjął uchwałę, zmieniającą ww. uchwałę, o następującej treści: 
 
Zarząd ustala wysokość nowych stawek zawodniczych w poszczególnych grupach wiekowych, w latach 2023-2025, zgodnie z poniższą tabelą.
 

wiek

liczba

2022

2023

2024

2025

do 19

764

40

50

55

60

20-25

133

90

110

130

150

26-65

2326

160

195

230

265

66-70

835

110

135

160

185

70+

1381

60

70

80

90

Honorowi

25

0

0

0

0

 
Składka członkowska dla osób przystępujących do PZBS po raz pierwszy lub po minimum 5 latach przerwy pozostaje bez zmian (50zł).
Również bez zmian pozostaje składka dla tych osób rejestrujących się w kolejnym roku (90zł).

Wniesione składki, po proporcjonalnym do liczby członków potrąceniu pełnych kosztów wydania i dystrybucji Świata Brydża, z poprzedniego roku, zostaną podzielone po 50% pomiędzy PZBS i dany WZBS. W związku z powyższym, noty księgowe (zaliczkowe i finalne) wystawiane przez PZBS będą uwzględniały ww. koszty ŚB oraz kwotę należnych PZBS 50% składki.
 
Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, EM, JG, KK, PM, PJ).
 

UZASADNIENIE

 

Indywidualne roczne składki członkowskie nie były w PZBS zmieniane od 8 lat. W warunkach spodziewanego w Polsce drugiego z rzędu roku z dwucyfrową inflacją nie sposób było zachować je na dotychczasowym poziomie. Zarząd Związku zdaje sobie jednak sprawę, że właśnie w warunkach kryzysu ekonomicznego będziemy w swoich budżetach szukać oszczędności najpierw w pozycjach typu „kultura, rozrywka, hobby”.

W związku z tym, po konsultacjach m.in. z Radą Związku, w skład której wchodzą prezesi wszystkich WZBS, postanowiliśmy wprowadzać niezbędne podwyżki stopniowo, rozkładając tę operację na trzy kolejne lata. Ponadto wzrost opłaty jest zróżnicowany w zależności od wieku członka PZBS – średnio pierwsza podwyżka wynosi niespełna 20 procent, a w poszczególnych grupach: opłata normalna (dla urodzonych w latach 1958–1997) – 22%, juniorzy młodsi – 13, juniorzy – 22, seniorzy – 23, nestorzy – 12%. Podwyżce nie ulegają preferencyjne składki dla nowych członków – ani w pierwszym, ani w drugim roku przynależności.

Równocześnie zmieniamy zasadę podziału pomiędzy PZBS a WZBS środków, wpływających ze składek członkowskich. Od 2023 roku będą one dzielone po równo (50%), po odjęciu kosztów wydawania kwartalnika „Świat Brydża”, który jest dostarczany za darmo pod adresy pocztowe wszystkich członków PZBS. Przy okazji apelujemy od nadsyłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub 00-019 W-wa, ul. Złota 7/3 opinii, czy konieczne jest wydawanie tego periodyku w wersji papierowej.

Zarząd PZBS