Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 10/2024/2021-2025 - umowy na organizację DMEJ i MŚJ 2024

Zarząd upoważnia Marka Michałowskiego i Przemysława Maliszewskiego do podpisania umów z EBL i WBF na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata Juniorów we Wrocławiu 2024.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za( MM, TL, JG, PM, PW).

Z dyskusji i głosowania wyłączył się Igor Chalupec, jako członek władz EBL.