Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 11/2024/2021-2025 - umowa na organizację OME 2025

Zarząd upoważnia Marka Michałowskiego i Przemysława Maliszewskiego do podpisania umowy z EBL na Mistrzostwa Europy w Poznaniu 2025.

Głosowało 5 członków Zarządu - 5 za (MM, TL, JG, PM, PW),

Z dyskusji i głosowania wyłączył się Igor Chalupec, jako członek władz EBL.