Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 14/2024/2021-2025

Zarząd PZBS na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2024 r. zatwierdził budżet PZBS na bieżący rok zakładający równowagę przychodów i kosztów. W tym kontekście omówiono także plany wysłania reprezentacji na World Bridge Games w Buenos Aires (Argentyna). PZBS – jak każdego roku – złoży do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie Związku, w tym zawodów rangi mistrzowskiej. Udział w bardzo kosztownej imprezie organizowanej w Ameryce Południowej (szacowany na 600 000.00 PLN) jest na ten moment wprost uzależniony od dotacji budżetowej. Zarząd PZBS będzie się starał o uzyskanie tej dotacji i jednocześnie podjął decyzję, że dopuszcza możliwość udziału w zawodach wszystkich Reprezentacji Polski w Buenos Aires na zasadach sponsorskich, co miało również miejsce w latach ubiegłych.
 
Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, TL, JG, KK, PM, PW),