Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 24/2024/2021-2025 - informatyzacja związku

Zarząd podjął decyzję o kontynuacji rozmów ws informatyzacji związku z 3 firmami, których oferty były najlepsze.
Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za (MM, IC, TL, JG, KK, PM, PW).