Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 25/2024/2021-2025 - reprezentacja zarządu do negocjacji ze sponsorami wyjazdu na WBG

W nawiązaniu do Uchwały nr 14/2024/2021-2025 Zarząd wyznacza Marka Michałowskiego i Igora Chalupca do prowadzenia negocjacji warunków sponsoringu dla wszystkich reprezentacji na WBG 2024.  Ostateczną decyzję o powołaniu reprezentacji podejmuje Zarząd.

Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za (MM, ICH, TL, JG, PJ, PM, PW).