Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 36/2024/2021-2025 - godziny rozpoczęcia WZD 2024

Zarząd zatwierdza godzinę rozpoczęcia WZD:

1 termin - godz. 10:00,

2 termin - godz. 10:15 dnia 15 czerwca 2024

w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).