Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 37/2024/2021-2025 - pełnomocnictwo do MSiT

Zarząd zatwierdza pełnomocnictwo dla Beaty Madej do reprezentacji Polskiego Związku Brydża Sportowego i działania jego imieniu przed Ministrem właściwym ds. kultury fizycznej we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, JG, KK, PJ, PM, PW).