Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 41/2024/2021-2025 - zatwierdzenie regulaminu Indywidualnych MP

Zarząd zatwierdza Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 2024

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, JG, KK, PM, PJ, IC, TL).