Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XV Mistrzostwa Polski Nauczycieli

Regulamin XV Mistrzostw Polski Nauczycieli w Brydżu Sportowym

Pod honorowym patronatem

Ryszarda Kowalika - prezesa okręgu kujawsko-pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego

1. Cel: 

Propagowanie brydża sportowego wśród pracowników oświaty i nauki.

2. Organizatorzy : 

- Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
- Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy
- Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu, ul. Chełmińska 104, tel. 56 4658555 lub 697022311

3. Uczestnictwo i zasady mistrzostw :

- W mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i nauki /kobiety i mężczyźni/ ewentualnie emeryci wymienionych resortów.
- Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencji par i teamów.
- Obowiązują międzynarodowe przepisy brydża porównawczego.
- Dopuszcza się możliwość grania dowolnym systemem pod warunkiemposiadania karty konwencyjnej.

4. Termin i miejsce :

27 – 28 – 29 czerwca 2011 r.; Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”
w Grudziądzu, ul. Hallera 37 wg programu :

dn. 27 czerwca 2011 r. /poniedziałek/

- godz. 14.00 – 15.00 - obiad
- godz. 16.00 - otwarcie Mistrzostw, sesja I turnieju par
- godz. 20.00 - kolacja z organizatorami

dn. 28 czerwca 2011 r. / wtorek /

- godz. 7.30 – 8.30 - śniadanie
- godz. 8.30 - sesja II turnieju par
- godz. 13.00 – 14.00 - obiad
- godz. 14.00 – 15.30 - spacerkiem po Starówce Grudziądza
- godz. 16.00 - sesja III turnieju par
- godz. 20.00 - kolacja
- godz. 21.00 - turniej teamów / 3 – 4 rundy /

Uwaga: w turnieju par następuje pełne wymieszanie, czyli każda para gra z każdą parą.

dn. 29 czerwca 2011 r. / środa / 

- godz. 7.30 - 8.15 - śniadanie
- godz. 8.30 - wręczenie nagród / Turniej Par/; d.c. turniej teamów
- godz. 13.00 - zakończenie Mistrzostw; obiad

5. Komisja sędziowska :

- Mistrzostwa prowadzi sędzia PZBS.
- Powołuje się z uczestników komisję odwoławczą.
- Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

6. Finansowanie :

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi : 180 zł od osoby /słownie –stoosiemdziesiątzłotych-/ i obejmuje :

- zakwaterowanie : 2 noclegi
- wyżywienie : 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania
- nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz inne koszty organizacyjne.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 15 czerwca 2011 r. na nasze konto :

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału
ul. Chełmińska 104
86 – 300 Grudziądz
PKO BP S.A. O/Grudziądz nr 24 1020 5040 0000 6102 0071 0111
z dopisem : ” XV MPN w BS”

UWAGA : W wypadku dużej liczby chętnych /ponad 50 par / organizatorowi przysługuje prawo kwalifikowania wg kolejności wpływu wpłat.

7. Nagrody :
Turniej par :

- za I – III m puchary, upominki rzeczowe
- za I - VI m dyplomy
- upominek i dyplom dla najlepszego „miksta” – jeżeli para mieszana nie zajmie miejsc I - III

Turniej teamów :

- za I - III m upominki indywidualne, puchary i dyplomy dla jednostek zgłaszających.

8. Inne :

Uczestnicy winni zgłosić się w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu ul. Hallera 37, dn. 27 czerwca 2011 r. / poniedziałek / do godz. 14.00.
 

Z A P R A S Z A M Y