Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Brydżu Sportowym

 

 

 

 

R E G U L A M I N

 

XXII  MISTRZOSTW  POLSKI  NAUCZYCIELI  

W   BRYDŻU   SPORTOWYM

 

  1. Cel:

    Propagowanie brydża sportowego wśród pracowników oświaty i nauki.

          

2. Organizatorzy :

-  Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu,

   ul. Chełmińska 104,  86-300 Grudziądz;      tel. 56 4658555;

   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

3. Uczestnictwo i zasady mistrzostw : 

    - W mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i nauki

      /kobiety i mężczyźni/ ewentualnie emeryci wymienionych resortów.

    - Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencji par i teamów.

    - Obowiązują międzynarodowe przepisy brydża porównawczego.

   

 

4. Termin i miejsce :

 

25.06. - 26.06. - 27.06. 2018 r.;  Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”

    w Grudziądzu,  ul. Hallera 37   wg  programu :

 

    dn.  25 czerwca  2018 r.  /poniedziałek/

    -  godz. 14.00 – 15.00    - obiad

    -  godz. 16.00    -   otwarcie  Mistrzostw

    -  godz. 16.30    -   sesja I turnieju par na maksy

    -  godz. 19.30    -   kolacja

    -  godz. 20.30    -   sesja II turnieju par na maksy

 

    dn.  26 czerwca  2018 r.  / wtorek /    

    -  godz.    7.30 –   8.30  -   śniadanie

    -  godz.    8.30   -    III sesja turnieju par na maksy

    -  godz.  13.00 – 14.00  -   obiad

    -  godz.  14.00 – 15.30  -   spacerkiem po Starówce Grudziądza

    -  godz.  16.00   -    I sesja turnieju teamów

    -  godz.  19.00   -    kolacja

    -  godz.  20.00   -    sesja II turnieju teamów 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

    dn.  27  czerwca  2018 r.  / środa /     

    -  godz.   7.30  -  8.15  - śniadanie    

    -  godz.   8.30     - III sesja turnieju teamów

    -  godz. 12.00     - wręczenie nagród dla Par i Teamów

    -  godz. 14.00     -  obiad

UWAGA :  ostateczna decyzja odnośnie ilości rozdań i sposobu gry należy

                    do sędziego głównego i organizatora / w Turnieju Par przewiduje

                    się od 45 do 50 rozdań /.

 

5. Komisja sędziowska:

    -   Mistrzostwa prowadzi sędzia PZBS.

   

 

6. Finansowanie:

     Koszt udziału w mistrzostwach wynosi :  190 zł  od  osoby

     /słownie –sto dziewięćdziesiąt złotych-/   i obejmuje :

    -  zakwaterowanie :   2 noclegi

    -  wyżywienie :   3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania

    -  medale, nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz inne

       koszty organizacyjne.

     Wpłaty należy dokonaćw terminie do 08 czerwca 2018 r.  

     na nasze konto :   Związek Nauczycielstwa Polskiego

                                   Oddział w Grudziądzu

                                   ul. Chełmińska 104                       

                                   86 – 300 Grudziądz

      PKO BP S.A.  O/Grudziądz nr  24 1020 5040 0000 6102 0071 0111 

      z dopisem : ” XXII MPN w BS”

 

UWAGA:   W wypadku dużej liczby chętnych /ponad 50 par/ organizatorowi

                   przysługuje prawo kwalifikowania  wg kolejności wpływu wpłat.

                   Pierwszeństwo mają członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

   

7. Nagrody :

    Turniej par

    -  za  I – III m medale, puchary, upominki rzeczowe

    -  za  I - VI m  dyplomy

    -  upominek i dyplom dla najlepszego „miksta” – jeżeli para mieszana nie zajmie

       miejsc I - III       

    Turniej teamów :

    - za  I - III m  medale, upominki indywidualne, puchary i dyplomy dla jednostek   

      zgłaszających.

 

8. Inne :

- uczestnicy winni zgłosić się w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Gru-

   dziądzu ul. Hallera 37, dn. 25 czerwca 2018 r.  /poniedziałek/ do godz. 14.00

- osoby, które są  zainteresowane zwiedzaniem Grudziądza proszę o zgłoszenie    

   telefoniczne  do dn. 22.06.2018 r. pod nr 56 4658555.  

                                                                       

Z A P R A S Z A M Y

Poprawiony (wtorek, 22 maja 2018 19:49)