Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej - regulamin i program

RAMOWY REGULAMIN XXXIV  MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BRYDŻU SPORTOWYM

Wądzyń koło Brodnicy, 5-8 września 2021

Organizatorem Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej (MPMSz) jest: Uczniowski Klub Sportowy „GOL” Brodnica przy współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego.

1. Cel Mistrzostw

1.1 Popularyzacja brydża sportowego w środowisku młodzieży szkolnej, która dzięki rozwojowi
swoich zainteresowań potrafi spędzić wolny czas z dala od wszelkich zjawisk patologii społecznej;
1.2 Integracja środowiska młodzieży o zainteresowaniach brydżowych
1.3 Rozwijanie rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca;
1.4 Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski Młodzieży Szkolnej oraz najlepszych województw, klubów i szkół w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Uczestnicy

2.1. W XXXIV Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mogą startować uczniowie
i uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych (prawo startu mają również tegoroczni maturzyści).

2.2. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać ważną legitymację szkolną.

2.3. Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania zakazu spożywania alkoholu pod każdą postacią oraz palenia tytoniu (w tym używania e-papierosów) w miejscu i otoczeniu rozgrywek. Wszelkie uchybienia w tym wymiarze skutkować mogą surowymi karami, włącznie z natychmiastowym usunięciem z Mistrzostw oraz skierowaniem wniosku do Wydziału Dyscypliny PZBS.

2.4. Mistrzostwa – rozgrywki, zakwaterowanie, wyżywienie – odbywają się w Ośrodku Wypoczynkowym "Półwysep Wądzyn" w Wądzyniu koło Brodnicy.
Całkowity koszt udziału wynosi 300 zł od osoby – od kolacji w niedzielę do śniadania w środę. Cena obowiązuje dla zgłoszeń dokonanych nie później niż 29 sierpnia 2021. Po przekroczeniu tego terminu – koszt udziału wynosić będzie 320 zł od osoby.
Wpłaty na konto UKS GOL Brodnica 71 1020 5024 0000 1802 0128 1948 tytułem MPMsz + nazwa drużyny lub w dniu przyjazdu u organizatora.
Zgłoszenia według załącznika „Druk Zgłoszenia MPMS 2021” należy kierować na pocztę elektroniczną prezesa UKS GOL Brodnica Bogumiła Kupczyka – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.5. Wszystkie ekipy muszą mieć na czas przejazdu i trwania zawodów prawnego opiekuna (ukończone 21 lat) mianowanego przez organ delegujący (WZBS, Dyrektor Szkoły, Klub, itp.).

2.6. Poprzez uczestnictwo w zawodach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez UKS GOL Brodnica do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków - w tym od pandemii w czasie trwania mistrzostw .

3. System rozgrywek

3.1 Zawody zostaną rozegrane w czterech konkurencjach w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

a) Uczeń, który w roku szkolnym 2020/21 ukończył szkołę podstawową ma prawo grać w kategorii szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych.

b) Przy zgłoszeniu należy zaznaczyć jedną szkołę, którą będzie reprezentował taki uczeń w czasie mistrzostw.

c) Punkty zdobyte przez tego zawodnika w czasie mistrzostw będą liczone dla szkoły, którą reprezentuje.

3.2 Konkurencje:

a) Turniej par mikstowych (na zapis maksymalny) - 30 rozdań

b) Turniej par open (na zapis maksymalny) - 40 rozdań eliminacyjnych (4*10) oraz 24-26 rozdań finałowych

c)Turniej teamów– 5 rund eliminacyjnych po 6 rozdań oraz ćwierćfinały (8 rozdań),

półfinały (8 rozdań) i finał oraz mecz o 3. miejsce ( 12 rozdań)

W turnieju teamów mogą uczestniczyć zespoły złożone z 4 zawodników. W wyjątkowych przypadkach sędzia może dopuścić do udziału drużyny 5-cio lub 6-cioosobowe (w celu umożliwienia gry wszystkim zawodnikom). Organizatorzy zapewniają medale i puchary dla 4 osób z teamów, które zajęły I , II, III miejsce.

Po zakończeniu eliminacji, drużyna z 1. miejsca wybiera rywala ćwierćfinałowego spośród drużyn z miejsc 5-8, następnie wyboru dokonują kolejno drużyny z miejsc 2. i 3. spośród niewybranych jeszcze drużyn z miejsc 5-8. Ostatnia para tworzy się automatycznie. Zwycięzca eliminacji – po zapoznaniu się z parami meczów ćwierćfinałowych – dokonuje ponadto wskazania potencjalnego rywala w półfinale. Ustala się c/o dla drużyn wyżej klasyfikowanych po eliminacjach na +2,1 imp w ¼ i ½ finału oraz +3,1 imp – w finale i meczu o trzecie miejsce.

d) Turniej par dziewcząt (na zapis maksymalny)- (24-26 rozdań)

3.2 W kategorii szkół podstawowych każdy zawodnik z pary lub teamu jest reprezentantem szkoły podstawowej.

3.3 W przypadku, gdy do turnieju open zgłosi się co najmniej po 10 par w każdej kategorii, to rozgrywany będzie oddzielnie turniej dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

3.4 W przypadku, gdy do turnieju mikstów zgłosi się co najmniej po 10 par w każdej kategorii, to rozgrywany będzie oddzielnie turniej dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

3.5 W przypadku, gdy do turnieju dziewcząt zgłosi się co najmniej po 10 par w każdej kategorii, to rozgrywany będzie oddzielnie turniej dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

3.6 W przypadku, gdy do turnieju teamów zgłosi się co najmniej po 10 teamów w każdej kategorii, to rozgrywany będzie oddzielnie turniej dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

3.7 Jeżeli liczba par lub teamów będzie niewystarczająca do podziału na kategorie, to rozegrany zostanie jeden wspólny turniej.

4. Współzawodnictwo

W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej będzie prowadzona punktacja w kategoriach województw, klubów i szkół na następujących zasadach:

4.1. Podstawą naliczania punktów w kategoriach województw, klubów i szkół (z podziałem na podstawowe i ponadpodstawowe) jest suma punktów zdobytych przez wszystkie zawodniczki i zawodników we wszystkich konkurencjach Mistrzostw;
4.2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwa lub więcej klubów lub szkół, o kolejności decyduje wyższa lokata najlepszej pary Turnieju Par Open na Zapis Maksymalny, grającej w pełnym składzie klubowym lub szkolnym.

4.3 Punkty w poszczególnych konkurencjach wyliczane będą według następującego wzoru:
w turniejach par – liczba startujących x3 z obniżką o 4 do połowy startujących par włącznie i dalej z obniżką o 2; w turnieju teamów – liczba startujących x6 z obniżką o 8 do połowy startujących teamów włącznie i dalej z obniżką o 4.

4.4 Premie za czołowe miejsca we wszystkich konkurencjach: 10-8-6-5-4-3-2-1

5. Sędziowie

5.1. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS.

5.2. W Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej decyzje sędziego głównego są ostateczne.

6. Nagrody

6.1. Zawodnicy klasyfikowani w poszczególnych konkurencjach na miejscach 1-3 otrzymają medale, puchary i dyplomy w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

6.2 Trzy pierwsze szkoły podstawowe i i trzy pierwsze szkoły ponadpodstawowe otrzymają puchary.

6.3 Kluby, które zdobędą trzy pierwsze miejsca – otrzymają puchary. (Nie ma podziału na kategorie szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

7. Postanowienia końcowe.

7.1 Wszyscy uczestnicy powinni posiadać maseczkę ochronną i wypełnione oświadczenia:
- Zgoda na udział w XXIV MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w brydżu sportowym,
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Kwestionariusz sanitarny osoby przebywającej na XXIV MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BRYDŻU SPORTOWYM w terminie 5-8.09.2021. w Wądzyniu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek oraz zmian w regulaminie w zależności od ilości zgłoszeń.

7.3 Osoba do kontaktu – Bogumił Kupczyk tel. 692418304
 

Program 

Niedziela, 5 września 2021 – miksty – 30 rozdań

godz. 17.00 miksty,
godz. 18:30 kolacja,
godz. 19: 15 miksty,
godz. 21: 00 miksty,

Poniedziałek, 6 września 2021 – eliminacje 40 rozdań

godz. 08:00 śniadanie
godz. 09:00 rozpoczęcie Mistrzostw
godz. 09:30 open - eliminacje,
godz. 10:50 open - eliminacje,
godz. 12:10 open - eliminacje,
godz. 13:30 obiad
godz.14:30 open – eliminacje,
godz. 16:00 – 18:00 czas wolny -
godz. 18:00 kolacja
godz. 19:00 open – finał, 24 – 26 rozdań

Wtorek, 7 września 2021

godz. 08:00 śniadanie
godz. 09:00 teamy – eliminacje, 6 rozdań
godz. 10:10 teamy – eliminacje, 6 rozdań
godz. 11:20 teamy – eliminacje, 6 rozdań
godz. 12:30 teamy – eliminacje, 6 rozdań
godz. 13:30
godz. 14:45 teamy – eliminacje, 6 rozdań
godz. 16:00 teamy, 1/4 finału (8 rozdań)
godz. 17:20 teamy, 1/2 finału (8 rozdań)
godz. 16:00 – 18:30 czas wolny dla zawodników, którzy odpadli z rywalizacji
godz. 18:30 kolacja
godz. 19:15 EX-1
godz. 19:30 teamy, finał i o 3 miejsce (12 rozdań)

Środa, 8 września 2021

godz. 08:00 śniadanie
godz. 08:45 turniej par dziewcząt – 24 - 26 rozdań
godz. 09:15 czas wolny dla chłopców lub EX-2
godz. 12:30 uroczyste zakończenie imprezy