Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Sport Wszystkich Dzieci

Wieloletni program szkolenia

Program 

Wersja z zatwierdzeniem przez MSiT (czarno-biała)

Załącznik 1 - Osiągnięcia medalowe 2012-2017

Załącznik 2 - Wpływ trenowania brydża sportowego przez młodzież, na wyniki egzaminów

Załącznik 3 - Test kwalifikacyjno-sprawdzający

Polski Związek Brydża Sportowego kontynuuje program "Sport Wszystkich Dzieci" współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku 2022.

 

Komunikat o naborze do organizacji zajęć

Kurs instruktorski w Stasikówce 2-7.08.2022

Założenia programowe: Upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży – Edukacja przez brydża w szkole

 

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Lata 2018-2020