Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Prezentacja kandydata - Marka Michałowskiego

Marek Michałowski jest doświadczonym działaczem sportowym. Od 11 lat kieruje Polskim Związkiem Golfa i w przyszłym roku kończy trzecią i ostatnią kadencję. Okres pracy Marka Michałowskiego w PZG zaowocował wieloma sukcesami: podwojeniem liczby członków, podwojeniem budżetu, sukcesami sportowymi, dynamicznym wzrostem liczby juniorów oraz rozwojem organizacyjnym. Marek Michałowski zbudował w PZG wiarygodny, silny zespół, zaprosił do współpracy wielu sponsorów, zasadniczo wzmocnił pozycję polskiego golfa na arenie międzynarodowej.

Marek Michałowski jest też doświadczonym menedżerem. Przez całe życie był związany zawodowo z Budimeksem SA. Przeszedł wszystkie szczeble kariery aż do funkcji Prezesa Zarządu, którą pełnił w latach 1998-2009. Od 2010 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Budimex SA. Jest również biegłym rewidentem.

Marek Michałowski jest wielkim sympatykiem brydża. Gra od młodości (Tata Marka Mieczysław Michałowski był aktywnym brydżystą w latach 60.), potem miał przerwę, a od pewnego czasu wznowił aktywne treningi i grę w turniejach. Grał w Turniejach Przyjaciół Brydża i różnych turniejach prywatnych, w tym wspólnie z Jackiem Kalitą za granicą. Miał duży wpływ na decyzję Budimeksu SA o nawiązaniu współpracy sponsorskiej z PZBS. Jest społecznikiem, człowiekiem otwartym, umie budować i kierować zespołami, doświadczonym na arenie międzynarodowej. Polskiemu Związkowi Brydża Sportowego oferuje swój czas, energię, doświadczenie i świeżość spojrzenia na trapiące Związek problemy i wewnętrzne spory. Jest stanowczo przeciwny zachowaniom nieetycznym, zarówno wśród zawodników, jak i działaczy i w ten sposób również prowadził PZG. Marek Michałowski zamierza w najbliższym czasie spotkać się z Wojewódzkimi Związkami Brydża Sportowego, Radą Związku i następnie wybranymi delegatami na Zgromadzenie, aby bliżej przedstawić swoją osobę i porozmawiać o sprawach Związku.

 

Rozmowa z Markiem Michałowskim.

Poprawiony (piątek, 19 marca 2021 15:44)