Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Wycofanie kandydatury Stanisława Latały na stanowisko Prezesa Zarządu PZBS

Biuro PZBS informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. wpłynęła uchwała nr 1/03/2021 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego uchylająca uchwałę nr 1/2020 w sprawie zgłoszenia Pana Stanisława Latały jako kandydata w wyborach na funkcję Prezesa PZBS.

Poprawiony (wtorek, 23 marca 2021 19:47)