Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 34 Zarządu PZBS

10 lutego 2021, godz. 16:45 – 20:40

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa, Tomasz Latos (od 16:50), Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Artur Wasiak, Jacek Grzelczak (od 20:25), Michał Klichowicz – Przewodniczący Rady Sędziów, Ewa Miszewska – Przewodnicząca Rady Zawodniczej, Jarosław Molenda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Olech Bestrzyński – członek Komisji Rewizyjnej, Jan Sibilski (17:55 – 18:25), Marek Pietraszek (19:15 – 19:45), Beata Madej – dyrektor biura.

Nieobecny: Adrian Bakalarz.

 1. Pomiędzy zebraniami 33 i 34 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

  Uchwała nr 91/2020/2016–2020

  Zarząd przyznaje nagrodę roczną w wysokości jednej miesięcznej pensji dla Dyrektor Biura Beaty Madej.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 6 za, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nr 1/2021/2016–2020(2021)

  1. PKL w turniejach organizowanych w ramach platformy RealBridge przyznawane są zgodnie z zasadami obowiązującymi dla turniejów klubowych. Minimalna liczba rozdań do rozegrania zgodnie z Regulaminem Zawodów wynosi 20.

   PKL przyznawane są w następujący sposób:

   • Liczba PKLi za pierwsze miejsce mnożona jest przez modyfikator

    • (liczba rozdań turnieju)/27
    • modyfikator nie może wynosić więcej niż 1.
   • PKLe zaokrągla się w górę i przyznaje się dla dalszych miejsc zgodnie z zasadami ogólnymi, zwraca się uwagę że w rozgrywkach internetowych nie przyznaje się 1 PKL dla zawodników w dolnej połowie tabeli.

  2. Opłata na rzecz PZBS

   • 0,50 zł od zawodnika uczestniczącego w turnieju z opłaconą bieżącą składką;

   • 1,00 zł od zawodnika uczestniczącego w turnieju bez opłaconej bieżącej.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 4 za, 1 wstrzymał się, 2 przeciw.

  Uchwała nr 2/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza Regulamin Sportowy Klubu BridgeNET.

  Głosowało 6 członków Zarządu – 5 za, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nr 3/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza Regulamin Internetowych Mistrzostw Par przeprowadzanych przez Klub BridgeNET.

  Głosowało 6 członków Zarządu – 5 za, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nr 4/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza Regulamin Internetowych Indywidualnych Mistrzostw Polski przeprowadzanych przez Klub BridgeNET.

  Głosowało 6 członków Zarządu – 5 za, 1 wstrzymał się.

  Uchwała nr 5/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza Regulamin Rady Sędziów.

  Głosowało 8 członków Zarządu - 2 za, 1 przeciw, 5 wstrzymało się.

  Uchwała nr 6/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza poprawki w Regulaminach Klubu BridgeNET. Turnieje eliminacyjne Internetowych Mistrzostw Polski - Indywidualnych i Par - są turniejami okręgowymi.

  Głosowało 8 członków Zarządu - 6 za, 2 wstrzymało się.

  Uchwała nr 7/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza w ramach Kongresu Żuławskiego zawody w randze Internetowych Mistrzostw Polski Teamów na IMP-y ( eliminacje 12 x 8 rozdań; 1/16; ćwierćfinały 16 rozdań; półfinały i mecz o trzecie miejsce - 20 rozdań; finał - 24 rozdania)

  Głosowało 8 członków Zarządu - 6 za, 2 wstrzymało się.

 2. Prezes przedstawił propozycję przesunięcia rozgrywek ligowych na termin kwietniowy. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała nr 8/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd przedłuża zawieszenie centralnych rozgrywek ligowych do końca marca 2021. Dalsza decyzja będzie podjęta do 24 marca 2021 roku.

  Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za.

  W kalendarzu PZBS zostaną umieszczone terminy planowanych rozgrywek   ligowych, aby umożliwić zawodnikom zaplanowanie wolnego czasu na zawody.

 3. Prezes zaproponował głosowanie nad terminem WZD. Jest to bardzo ważne dla WZBS-ów, które muszą zorganizować swoje WZD. Musimy zdecydować czy organizujemy zebranie na żywo, czy też hybrydowo lub online. WZBS-y będą miały ten sam problem. Igor Chalupec zauważył, że być może będziemy mieli obowiązek zorganizowania WZD zdalnie. W ubiegłym roku większość firm nie była przygotowana do przeprowadzenie WZD online, dziś ze względu na zakaz zgromadzeń powyżej 5-ciu osób będzie to być może to jedyna możliwość. Witold Stachnik wyraził opinię, że im późniejszy termin tym lepszy, ale skłania się do organizacji zebrania online, nie bardzo widzi możliwość zorganizowania na żywo spotkania tak dużej ilości osób.

  Uchwała nr 9/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd zatwierdza termin Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS 19 czerwca 2021 r.’

  Głosowało 8 członków Zarządu – 4 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.

 4. Prezes poinformował o spotkaniu Komisji Młodzieżowej i poprosił Artura Wasiaka o przedstawieniu sprawozdania z tego spotkania. Komisja zaproponowała, aby większość decyzji zamiast Koordynatora ds. Młodzieży podejmowała Komisja Młodzieżowa w proponowanym składzie:

  Jan Sibilski (przewodniczący), Marcin Kuflowski, Roland Lippik, Tomasz Kopka, Adrian Bakalarz.

  Stanisław Gołębiowski przedstawił wniosek Komisji o powołanie Jana Sibilskiego na Koordynatora ds Młodzieży – Marcin Kuflowski złożył rezygnację.

  Głosowanie tajne dotyczące wyboru koordynatora odbędzie się po zebraniu.

 5. Prezes omówił budżet na rok 2021, który jest trudny do przygotowania, nie wiadomo jakie imprezy mistrzowskie się odbędą. Igor Chalupec zaproponował, aby przyjąć budżet i w razie potrzeby go modyfikować. Poinformował o przedłużeniu umowy sponsorskiej na kolejne dwa lata, mimo problemu z reklamowaniem sponsora – bardzo mało imprez odbyło się w ubiegłym roku. Prezes poinformował o złożeniu wniosków do Ministerstwa Sportu – do Departamentu Sportu Wyczynowego i Sport Wszystkich Dzieci.

  Uchwała nr 10/2021/2016–2020(2021)

  Zarząd przyjmuje budżet na rok 2021.

  Głosowało 8 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się.

   

 6. Prezes omówił problem Kadry Open, musimy zakończyć rozgrywki kadrowe. Marek Pietraszek przedstawił propozycję dołączenia teamu zaproponowanego przez selekcjonera do rozgrywek kadrowych. Regulamin rozgrywek kadrowych powinien być zaktualizowany. Kadra Narodowa powinna być wyłoniona do końca kwietnia. Propozycja regulaminu po konsultacji z Radą Zawodniczą zostanie przedstawiona do końca przyszłego tygodnia. Igor Chalupec poinformował o uchwaleniu przez WBF nowego regulaminu dyscyplinarnego, nie jest on zatwierdzony jeszcze przez EBL, ale już nas obowiązuje. Mamy już możliwość kierowania spraw dyscyplinarnych do Komisji Dyscyplinarnej WBF. Powinniśmy zaktualizować nasz regulamin dopasowując go do regulaminu WBF.

 7. Prezes powrócił do tematu wynagrodzenia dla członków zarządu i zapytał o jasne stanowisko Komisji Rewizyjnej, gdyż do dnia dzisiejszego zarząd nie otrzymał żadnej uchwały, do której mógłby się odnieść. Olech Bestrzyński przypomniał ustalenia komisji, że wszystkie umowy do 31.12.2020 r. zostaną przez KR zatwierdzone, po tym terminie już nie. Jarosław Molenda przedstawił wyjątek Artura Wasiaka, który na prośbę Pawła Jarząbka zobowiązał się do napisania cyklu artykułów do „Świata Brydża”, również w tym roku i te umowy zostaną zatwierdzone. Tomasz Latos wyraził opinię, że tym problemem powinno się zająć WZD. Do czasu Walnego powinniśmy do tego tematu podchodzić liberalnie, nasi koledzy nie sędziują dlatego, że zostali członkami Zarządu, ale wykonywali tę pracę wcześniej. KR ma ważną rolę, ale nie powinna zastępować Zarządu. Artur Wasiak zauważył, że Ryszard Łazikiewicz został wyznaczony na cały sezon ligowy w lecie w ubiegłym roku. Na uwagę Prezesa, że KR nie przedstawiła uchwały dotyczące ustaleń Komisji stworzonej z członków Zarządu i KR, Jarosław Molenda odpowiedział, że KR przedstawi uchwałę zatwierdzającą decyzje Komisji. Lena Leszczyńska przypomniała ustalenia Komisji, że KR zatwierdzi tylko umowy zawarte przed terminem zebrania, żadne nowe umowy nie będą zatwierdzane.

 8. Prezes stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Poprawiony (piątek, 16 kwietnia 2021 13:55)