Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

WZD 2021

Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 19 czerwca 2021 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, ul. 1 sierpnia 1.

Godzina rozpoczęcia 10:00, zakończenie planowane jest na godzinę 20:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich delegatów.

Poprawiony (poniedziałek, 31 maja 2021 10:29)