Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 24/2021/2016–2020(2021) - MP Seniorów 2021

Zarząd zatwierdza organizację MP Seniorów w Sławie w dniach 28-30 czerwca.

Głosowało 8 członków Zarządu  -  4 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.

Poprawiony (poniedziałek, 07 czerwca 2021 16:57)