Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Cezary Jedliński pełni obowiązki Sekretarza Generalnego. PZBS

Zgodnie z intencją Prezesa Marka Michałowskiego, wyrażoną na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, do grona pracowników biura PZBS dołączył Cezary Jedliński, który pełni obowiązki Sekretarza Generalnego Związku.
Życzymy owocnej współpracy.
 
Beata Madej
Dyrektor Biura PZBS