Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin techniczny finału GPPP 19/21 i MPP 2021

Regulamin techniczny - komunikaty finału GPPPar 2019/21 oraz MPPar na zapis maksymalny 2021 zatwierdzone w dniu 8 września 2021 uchwałą nr 43/2021/2021-2025.

Poprawiony (wtorek, 14 września 2021 10:11)