Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Twinned towns - a RealBridge invitation to play with your twin/sister city

We are providing a two-month promotion, where two clubs in towns or cities that are twinned (“sister cities”) can play a joint event for free. For example, Koblenz in Germany is twinned with Norwich in the UK; Trondheim in Norway is twinned with Darmstadt in Germany.

 

We hope that this will provide an opportunity for your members to meet RealBridge users from other countries, and perhaps create lasting friendships.

 

This is how it works:

  • Pick a town or city in another country, that is officially twinned with your town or city.  If you don’t know what your twin towns are, Wikipedia has a list:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_twin_towns_and_sister_cities
  • Contact a bridge club there that uses RealBridge (or even a club that doesn’t yet use RealBridge).
  • If you have identified a town, but you don’t know which bridge clubs there are using RealBridge, ask us. We’ll be happy to put you in touch with someone. (The club list on our website does not show all the clubs that use RealBridge.)
  • Arrange a joint event with the other club. The event should involve the members of the two clubs playing in the same event. It can be pairs or teams, or a session of each.
  • Tell us the session link, so that we don’t charge you for it. It will be helpful if you also put “Twin City” in the session name (the yellow band at the top of the RealBridge window).
  • Perhaps tell your local newspaper about it. When clubs in Cheltenham (UK) and Göttingen (Germany) did this recently, it was covered in the local press in both cities.
  • Play, have fun, and tell us how it went.

 

If your town is lucky enough to be twinned with more than one other town, you are welcome to arrange events with more than of them.

 

Please participate in up to four sessions in total, before the 1 December 2021.

 

Good luck and have fun.

 

Shireen Mohandes

RealBridge

https://realbridge.online

Organizujemy dwumiesięczną promocję, w której dwa kluby z miast partnerskich mogą zagrać za darmo wspólny turniej. Na przykład Koblenz w Niemczech jest miastem partnerskim Norwich w Wielkiej Brytanii, a Trondheim w Norwegii jest miastem partnerskim Darmstadt w Niemczech.
 
Mamy nadzieję, że będzie to okazja dla Państwa członków do poznania użytkowników RealBridge z innych krajów i być może nawiązania trwałych przyjaźni.
 
Oto jak to działa:
 
Wybierz miasto lub miasteczko w innym kraju, które jest oficjalnie miastem partnerskim Twojego miastem lub miasteczka.  Jeśli nie wiesz, jakie są Twoje miasta partnerskie, Wikipedia ma ich listę:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_twin_towns_and_sister_cities
Skontaktuj się z tamtejszym klubem brydżowym, który używa RealBridge (lub nawet z klubem, który go jeszcze nie używa ).
Jeśli znalazłeś miasto partnerskie, ale nie wiesz, które kluby brydżowe używają RealBridge, zapytaj nas. Z przyjemnością skontaktujemy Cię z kimś. (Lista klubów na naszej stronie nie pokazuje wszystkich klubów, które używają RealBridge).
Zorganizuj wspólny turniej z innym klubem. W tym turnieju powinni wziąć udział członkowie klubów miast partnerskich. Mogą to być pary lub teamyy, lub sesja każdego z nich.
Podaj nam link do sesji, abyśmy nie pobierali za nią opłat. Dużym ułatwieniem będzie, jeśli w nazwie sesji umieścisz również "Twin City" (żółty pasek na górze okna RealBridge).
Możesz poinformować o tym turnieju swoją lokalną gazetę. Kiedy kluby w Cheltenham (UK) i Getyndze (Niemcy) zrobiły to ostatnio, było to opisywane w lokalnej prasie w obu miastach.
Graj, baw się dobrze i opowiedz nam jak było.
 
Jeśli Twoje miasto ma szczęście być miastem partnerskim z więcej niż jednym innym miastem, możesz zorganizować imprezy z więcej niż jednym z nich.
 
Prosimy o udział w maksymalnie czterech sesjach w sumie, przed 1 grudnia 2021 roku.
 
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy.
 
Shireen Mohandes
 
RealBridge
 
https://realbridge.online