Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Zarządu do uchwały nr 59/2021/2021-2025 – wymagania dla zawodników biorących udział w rozgrywkach PZBS.

Na podstawie Art. 13 pkt 2 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Statutu PZBS § 6, pkt 4, ppkt b., w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i nasilającą się kolejną falą zachorowań na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego, w celu ochrony zdrowia i życia osób uczestniczących w rozgrywkach lig centralnych, imprez mistrzowskich PZBS oraz cyklu GPP, dla ograniczenia ryzyka zakażenia i transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 wśród uczestników tych zawodów, postanawia o dopuszczeniu do nich osób, które spełniają minimum jedno z poniższych wymagań:

 

1.      Posiadają aktualne zaświadczenie o dokonaniu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV- 2 wykonanego jedną ze szczepionek dopuszczonych do obrotu przez Unię Europejską lub szczepionką, co do której Europejska Agencja Leków prowadzi procedurę wstępnej etapowej oceny;

2.      Posiadają status ozdrowieńca, czyli np. zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca), gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 11 dni i mniej niż 180 dni.

3.      Posiadają negatywny wynik badania genetycznego (RT-PCR) nie starszego niż 72 h lub negatywny wynik testu antygenowego nie starszego niż 48 h, wykonanego przed zawodami.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań prowadzona będzie przez wyznaczonych sędziów odpowiedzialnych za rozgrywki ligowe (Ekstraklasa, I liga, II liga), tzw. Sędziów Weryfikatorów oraz COVID Koordynatorów wyznaczonych przez organizatorów pozostałych imprez mistrzowskich PZBS i cyklu GPP.

 

Zawodnicy przed przystąpieniem do rozgrywek, maksymalnie do 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, weryfikują swój udział u wyznaczonego Sędziego Weryfikatora lub COVID Koordynatora, okazując jeden z trzech wymaganych dokumentów, określonych w powyższych wymaganiach. W przypadku niedopełnienia tych formalności, Sędzia Główny zawodów nie dopuszcza zawodnika do gry z dalszymi konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego.

 

Okazanie przez zawodnika wymaganych dokumentów jest dobrowolne i nie jest związane z gromadzeniem oraz przetwarzaniem danych osobowych.

 

Powyższe zasady stają się automatycznie uzupełnieniem i integralną częścią komunikatów początkowych, Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego oraz Regulaminów Rozgrywek poszczególnych zawodów PZBS.

 

Polski Związek Brydża Sportowego rekomenduje przyjęcie powyższych zasad Wojewódzkim Związkom Brydża Sportowego oraz organizatorom lokalnych turniejów i zawodów brydżowych. 

Zarząd PZBS