Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Par Mikstowych 2021 - komunikat organizacyjny

I. Założenia ogólne

1. Organizatorem Mistrzostw Polski Par Mikstowych(MPPM) 2021 jest Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS). PZBS zleca techniczną stronę przeprowadzenia zawodów Wielkopolskiemu Związkowi Brydża Sportowego (WZBS).

           2. MPPM rozgrywane są w ramach Memoriału Irka Nowaka.

3. MPPM zostaną rozegrane w dniach 3-5grudnia 2021w Trzebawiu (Hotel Delicjusz), koło Poznania.

          4. MPPM mają charakter otwarty.

5. W MPPM mają zastosowanie właściwe przepisy PZBS, w szczególności Regulamin MPP  oraz niniejszy komunikat.

6. Osoby znajdujące  się na sali gry wyrażają̨ zgodę̨ na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego. 

 

II. Rejestracja par, wpisowe

1. Zgłoszenia do MPPM przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń do dnia 25 listopada 2021. Zgłoszenia po tym terminie nie gwarantują udziału w zawodach.

Nie stosuje się ulg w opłacie startowej. Opłata startowa od zawodnika wynosi: 

           a. eliminacje i półfinały – 110 zł

b. dopłata do finału – 50 zł. 

UWAGA: Dla zawodników bez opłaconej składki za rok 2021 dopłata do obu powyższych kwot + 30zł.

 

III. Harmonogram 

03.12.

piątek

15.30 − 16.30

potwierdzenie rejestracji par

17.00 − 21.50

eliminacje (3 x 10 rozdań)

04.12.

sobota

10.00 – 11.20

eliminacje cd. (1 x 10 rozdań)

12.00 − 15.00

półfinał (2 x 10 rozdań)

15.00 – 17.00

przerwa obiadowa

17.00 − 21.30

półfinał (3x10 rozdań)

05.12.

niedziela

09.00 – 14.00

finał (45 rozdań po 3 rozdania każdy z każdym)

14.00 – 15.00

przerwa obiadowa

15.00 – 17.00

finał c.d.

17.00 – 18.00

uroczystość zakończenia MPPM i Memoriału

 

IV. Założenia sportowe

Zawody rozgrywane są na zapis maksymalny. Podzielone są na następujące fazy:

 

  1. Eliminacje
    - 3 grudnia 2021, piątek, godz. 17.00,
    - 4 grudnia 2021, sobota, godz. 10.00

Eliminacje składają się z 40 rozdań rozgrywanych w ciągu 2 dni. Pary zostaną rozstawione metodą pętelkową wg sumy miejsc z najnowszego udostępnionego rankingu PZBS. W piątek rozegrają trzy sesje eliminacyjne (15 rund x 2 rozdania). Drugiego dnia eliminacji zostanie rozegranych ostatnie 10 rozdań.

Do półfinału A awansuje od 40 do 60% (uzależnione od ogólnej liczby par) najlepszych par, reszta gra w półfinale B.

 

2.  Półfinały A i B - 4 grudnia 2021, sobota, godz. 12.00

Pary w półfinale A otrzymują 50% punktów uzyskanych w eliminacjach przeliczonych na punkty możliwe do uzyskania w półfinale.

Pary w półfinale B otrzymują 40% punktów uzyskanych w eliminacjach przeliczonych na punkty możliwe do uzyskania w półfinale.

Oba półfinały będą maksowane wspólnie.

Podczas półfinałów zostanie rozegranych około 50 rozdań (pięć sesji 10  rozdaniowych lub zostanie zastosowany inny format – np. po 4 rozdania na stole). 

Awans do finału uzyska łącznie 16 par. Liczba par awansujących z poszczególnych półfinałów zostanie podana przez sędziego podczas pierwszej sesji eliminacji(14+2 lub 13+3 w zależności od liczby par w eliminacjach).

Parom awansującym z półfinału B zostanie przyznany procent uzyskany przez ostatnie pary awansujące z półfinału A (odpowiednio przez pary z 13 i 14 miejsca przy dwóch parach awansujących z półfinału B oraz z 11, 12 i 13 miejsca przy trzech) pomniejszony o 3.15 punktu w finale (0.5%).

Pozostali uczestnicy kończą udział w MPPM.

3. Finał- 5 grudnia 2021, niedziela, godz. 9.00

Uczestnicy finału rozegrają łącznie 45 rozdań: 15 rund po 3 rozdania systemem „każdy z każdym”. Na wynik pary składają się w 1/4 wyniki z półfinału (dla par z półfinału B – przyznane zgodnie z poprzednim punktem) oraz w 3/4 z wyniku osiągniętego w finale.

               4. Różnicowanie miejsc dzielonych

Przy miejscach dzielonych decyduje wyższy wynik procentowy w danej fazie rozgrywek, w drugiej kolejności – wynik procentowy w rozdaniach rozgrywanych na tej samej linii pomiędzy zainteresowanymi parami w danej fazie rozgrywek, w trzeciej kolejności – losowanie.

              5. UWAGA

Zarówno harmonogram jak i schemat rozgrywek mogą ulec zmianie w zależności od liczby par. Przyjmuje się jako minimalną liczbę par dla wyżej opisanego schematu – 36.

 

V. Restrykcje

1.   W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.

2.   Zakazuje się:

  • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
  • spożywania alkoholu na sali gry,
  • korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

3.   Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 100% zapisu maksymalnego w jednym rozdaniu.

4.   Zachowanie skutkujące „spaleniem” rozdania spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości do 250% zapisu maksymalnego w jednym rozdaniu.

 

VI. Założenia końcowe

Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga Sędzia Główny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Poprawiony (wtorek, 09 listopada 2021 16:55)