Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Krakowska Jesień Brydżowa - komunikat

W związku z uchwałą Zarządu PZBS nr 59/2021/2021-25, Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego, jako organizator Mistrzostw Polski Par na IMP oraz OTP Wawelski Smok (GPPP) informuje, że kontrola dokumentów poświadczających spełnianie przez zawodników warunków zapisanych w w/w uchwale odbywać się będzie przed rozpoczęcie turniejów w specjalnie do tego wyznaczonych strefach. Zawodnicy, którzy nie będą w stanie przedłożyć wymaganego dokumentu, nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

 

Poprawiony (piątek, 26 listopada 2021 15:20)