Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 74/2021/2021-2025 - zmiana opłat w "Pajączku"

Zarząd wyraża zgodę na podniesienie opłaty przez Spółkę BridgeSpider za turnieje Pajączka z 1,20 zł na 1,30 zł od pary od 1 stycznia 2022 r. Każda kolejna zmiana opłat wymaga konsultacji z Zarządem PZBS.

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, JG, KK, PM, EM).