Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zebranie Zarządu nr 9 - komunikat.

Zebranie Zarządu nr 9 odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 w biurze PZBS - ul. Złota 7/3, Warszawa.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej zebranie może być przeniesione do internetu.