Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zaproszenie WMZBS na OTP** 30-lecie Prezesa

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Brydża Sportowego zaprasza do udziału w OTP** 30-lecie Prezesa.
Tym turniejem brydżyści z Warmii i Mazur chcą podziękować Janowi Rogowskiemu za jego bezcenną 30-letnią aktywność na stanowisku prezesa WM OZBS.  
* Termin: sobota 29 stycznia, godz. 10.15.
* Miejsce: hotel Kopernik, Olsztyn, Aleja Warszawska 39.
* Wpisowe: 40 zł od osoby - członkowie PZBS (z aktualnie opłaconą składką).
* 60 zł - pozostali.
* Nagrody: finansowe, rzeczowe oraz puchary.
* Sędzia: Arkadiusz Ciechomski
 
** Uwaga! W turnieju mogą wziąć udział osoby spełniające jeden z  niżej wymienionych warunków:
* Posiadają aktualne zaświadczenie o dokonaniu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV-2.
* Posiadają statut ozdrowieńca, czyli np. zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca).
* Posiadają negatywny wynik badania genetycznego (RT-PCR) nie starszego niż 72 godziny lub negatywny wynik testu antygenowego nie starszego niż wykonany 48 godzin przed zawodami.
** W trakcie uiszczania wpisowego wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie jednego z w/w warunków.