Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat organizacyjny BUDIMEX Mistrzostw Polski Par Open 2022

Informacje ogólne

1.       Organizatorem BUDIMEX Mistrzostw Polski Par Open 2022 na zapis maksymalny (dalej: Mistrzostwa) jest Dolnośląski Związek Brydża sportowego. Odpowiedzialnym za organizację Mistrzostw jest kol. Stanisław Gołębiowski.

2.       W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Brydża Sportowego.

3.       W Mistrzostwach mają zastosowanie odpowiednie regulaminy z uwzględnieniem Regulaminu Mistrzostw Polski par.

4.       Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 8-10 lipca we Wrocławiu w Hotelu Haston City ul. Irysowa 1/3, 51-117 Wrocław.

5.       Każdy uczestnik imprezy zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych zawodów bądź dyscypliny.

Informacje organizacyjne

1.      W Hotelu Haston City (recepcja tel. +48 (71) 322 55 00, 320 97 01 / 02) na hasło „brydż” dostępne są pakiety pobytowe (od 8 do 10 lipca):

– pokój jednoosobowy z wyżywieniem – 840zł

– pokój dwuosobowy z wyżywieniem – 1260zł (630zł od osoby)

Wyżywienie obejmuje 2 x śniadanie, 3 x lunch, 2 x kolacja. Wszystkie posiłki w formie bufetu.

2.       Organizator zapewnia darmową wodę, kawę, herbatę i – do czasu wyczerpania dostępnych miejsc – miejsce na parkingu.

3.       Do dnia 4 lipca wpisowe do Mistrzostw wynosi 180zł od osoby (150zł od osoby z uprawnieniami do zniżki) przy rejestracji pary. Po 4 lipca wpisowe wynosi odpowiednio 210  i 180zł. Wpisowe obejmuje wstęp do Mistrzostw oraz turnieju dodatkowego.

4.       Zgłoszeń należy dokonać do 4 lipca na stronie internetowej.

Informacje sportowe

1.       Mistrzostwa zostaną rozegrane w trzech fazach (eliminacje, finał etap 1, finał etap 2) zgodnie z następującym harmonogramem:

Piątek, 8 lipca

12:30-13:45 – eliminacje, sesja 1

14:00-15:15 – eliminacje, sesja 2

15:15 - OBIAD

16:30-17:45 – eliminacje, sesja 3

18:00-19:15 – eliminacje, sesja 4

19:30-20:45 – eliminacje, sesja 5

20:40 - KOLACJA

Sobota, 9 lipca

10:00-11:15 – eliminacje, sesja 6

11:30-12:45 – eliminacje, sesja 7

13:00-14:15 – eliminacje, sesja 8

14:10 - OBIAD

15:30-16:45 – finał etap 1, sesja 1

17:00 – turniej dodatkowy (sesje 1-3)

17:00-18:15 – finał etap 1, sesja 2

18:30-19:45 – finał etap 1, sesja 3

20:00-21:15 – finał etap 1, sesja 4

20:50 - KOLACJA

Niedziela, 10 lipca

10:00-16:30 – finał etap 2

10:30 – turniej dodatkowy (sesje 4-6)

13:10 – LUNCH

16:30 – Ceremonia zakończenia

Harmonogram może być przez Organizatora lub Sędziego Głównego nieznacznie modyfikowany.

  1. Do eliminacji pary zostaną rozstawione zgodnie z sumą punktów rankingowych PZBS (stan na 31.03) pary. Eliminacje będą się składać z 8 sesji 10-rozdaniowych.

  2. Po eliminacjach do pierwszego etapu finału awansuje 30 par z klasyfikacji ogólnej oraz pierwszych sześć par (które nie awansowały z klasyfikacji ogólnej) z osobnej klasyfikacji obejmujące ostatnie trzy sesje.

4.       Pary awansujące do finału z klasyfikacji ogólnej otrzymują carry-over w wysokości iloczynu swojego wyniku z eliminacji i 50% punktów możliwych do zdobycia w pierwszej fazie finału (przy starcie 36. par i rozgrywanych 40. rozdaniach suma maksymalna wynosi 1360 punktów, więc wynik procentowy z eliminacji zostanie pomnożony przez 680 punktów).  Pary awansujące do finału z dodatkowej klasyfikacji otrzymują carry-over takie c/o jak pary z miejsc 25-30 z klasyfikacji ogólnej pomniejszone o 1PT.

5.       Podczas pierwszej fazy finału zostaną rozegrane cztery sesje dziesięciorozdaniowe z przemieszaniem zbliżonym do barometru.

6.       Do drugiej fazy finału awansuje pierwszych 20 par z pierwszego etapu finału, które otrzymają carry-over w wysokości iloczynu swojego wyniku po pierwszej fazie finału i 100% punktów możliwych do zdobycia w drugiej fazie finału (przy starcie 20. par i rozgrywanych 38. rozdaniach suma maksymalna wynosi 684 punkty i przez tę liczbę zostanie pomnożony wynik procentowy po pierwszej fazie finału).

7.       W drugiej fazie finału zostanie rozegranych 19 rund dwurozdaniowych systemem każdy z każdym (przy czym błąd w rozstawieniu bądź zajęciu miejsca nie jest powodem do anulowania rozgrywanych/rozegranych rozdań).

8.       W Mistrzostwach dla zróżnicowania miejsc dzielonych, które wymagają rozróżnienia (przy awansie lub w celu wyłonienia trzech pierwszych miejsc) stosuje się §45 Regulaminu Zawodów. Pozostałe miejsca zostają ex aequo.

9.       Podczas pierwszej i drugiej fazy finału zostanie rozegrany turniej dodatkowy. Pierwszą nagrodą (fundowaną z wpisowego do MPP) w turnieju będzie wpisowe do turnieju par na World Bridge Series we Wrocławiu.

10.   Zawodnicy, którzy nie awansują do pierwszej fazy finału mają opłacony start w turnieju dodatkowym, który zostanie rozegrany na dystansie sześciu sesji. Pary, które nie awansują do drugiej fazy finału mogą uczestniczyć w turnieju dodatkowym od czwartej sesji. Dla pierwszej pary bez awansu do drugiej fazy finału zostanie przydzielone carry-over w wysokości 55%; dla kolejnych par zostaną zachowane różnice procentowe z pierwszej fazy finału. W przypadku zmiany składu pary c/o wynosi 40%.

11.   Organizator w porozumieniu z sędzią głównym w uzasadnionym przypadku może zmienić sposób rozgrywania Mistrzostw lub/i turnieju dodatkowego.

12.   W sprawach nie ujętych w regulaminie Budimex Mistrzostw Polski Par oraz niniejszym regulaminie decyduje sędzia główny.

 

 

/-/ Stanisław Gołębiowski