Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Par Seniorów – Sława 2022 - komunikat

W Mistrzostwach stosuje się Regulamin Mistrzostw Polski Par,
a niniejszy komunikat precyzuje kwestie organizacyjne.

 

I. Informacje ogólne

1. W Mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w 1959 roku lub wcześniej.

2. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 27-29 czerwca 2022 r. w ramach 65. Międzynarodowego Kongresu Brydża Sportowego – Sława 2022 w trzech etapach:

a. Eliminacje – 30 rozdań (15 rund po 2 rozdania) – poniedziałek, 27 czerwca, 9:30,

b. Półfinał – 30 rozdań (15 rund po 2 rozdania) – wtorek, 28 czerwca, 9:30,

c. Finał – 30 rozdań (15 rund po 2 rozdania, każdy z każdym) – środa, 29 czerwca, 9:30.

3. Każdy uczestnik imprezy zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych zawodów bądź dyscypliny.

II. Zgłoszenia, wpisowe i nagrody

1. Zgłoszenia do Mistrzostw należy dokonać w terminie do 26 czerwca 2022 r do godz.21:00 drogą elektroniczną.

2. Pary zgłoszone bezpośrednio przed Mistrzostwami nie mają gwarancji startu.

3. Opłata startowa od zawodnika wynosi:

a. eliminacje – 60 zł;

b. półfinał – 60 zł;

c. finał – 60 zł.

4.   Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają tytuły i medale Mistrzostw Polski Par Seniorów. Zwycięska para otrzyma wpisowe na World Bridge Series do turnieju par seniorów.

III. Założenia sportowe

1. Finał zostanie rozegrany przy użyciu zasłon stolikowych (poprzednie etapy w miarę możliwości).

2. Eliminacje – pary zostaną rozstawione wg Rankingu PZBS (stan na 31.03.2022 r.). Eliminacje będą się składać z 3 sesji 10-rozdaniowych.

3. Półfinał i finał będą składały się z 15 rund po 2 rozdania. Finał będzie grany barometrem po dwa rozdania w rundzie (każdy z każdym).

4. W kolejnych etapach nalicza się carry-over (c/o). Wynik w półfinale to w 2/3 wyniku z rozdań rozegranych w półfinale, a w 1/3 wynik z eliminacji. Wynik w finale to w 2/3 wynik z rozdań rozegranych w finale, a w 1/3 wynik z półfinału.

5. W przypadku osiągnięcia takiego samego wyniku przez klika par w miejscach wymagających różnicowania (awanse, miejsca medalowe) o wyższym miejscu decyduje:

a.   lepszy wynik osiągnięty w danej fazie turnieju (bez wyniku z poprzednich etapów);

b.   następnym kryterium jest zastosowanie § 45 Regulaminu Zawodów PZBS, z tym, że do punktowania lub obliczania rozdań stosuje się wyłącznie rozdania rozegrane w danym etapie.

6. W przypadku startu w Mistrzostwach co najmniej 50 par:

a. Do półfinału awansuje 30 par. Rozgrywa się 3 sesje 10-rozdaniowe.

b. Do finału awansuje 16 par i gra każdy z każdym.

7. W przypadku startu w Mistrzostwach od 40 do 49 par:

a. Do półfinału awansuje 26 par. Rozgrywa się 3 sesje 10-rozdaniowe.

b. Do finału awansuje 16 par i gra każdy z każdym.

8. W przypadku startu w Mistrzostwach mniej niż 40 par sędzia główny może odpowiednio dostosować i ogłosić odmienne zasady rozgrywania i awansów do poszczególnych etapów oraz zasady naliczania c/o.

 

Komunikat został przyjęty przez Zarząd PZBS w głosowaniu internetowym 14.06.2022r.