Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 96/2022/2021-2025 - opłata drużynowa odprowadzana przez WZBS do PZBS

Zarząd zmienia Uchwałę 21/2022/2021-2025 w zakresie opłat drużynowych odprowadzanych przez WZBS do PZBS. Nowe opłaty wynoszą:
- od drużyn ekstraklasy - 600zł
- od drużyn I ligi - 450zł
- od drużyn II ligi - 350zł
- od drużyn III ligi - 250zł.
Zarząd PZBS całkowicie rezygnuje z dotychczasowych odpisów od drużyn IV ligi i niższych.
Uchwała obowiązuje od sezonu ligowego 2022/23.

Głosowało 8 osób: 7 za (MM, TL, IC, JG, PM, PW, KK), 1 przeciw (EM). 
 

KOMUNIKAT

W lutym 2022 Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu opłaty drużynowej o 100zł (ze 150 do 250zł) dla wszystkich drużyn biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski (Uchwała nr 21/2022/2021-2025, dnia 2 lutego). Podwyżka nastąpiła po raz pierwszy od 12 lat i wynikała ze zmiany realnej wartości pieniądza.

Po licznych postulatach z zarządów okręgowych i wojewódzkich ZBS Zarząd PZBS zadecydował o przeniesieniu ciężaru opłat drużynowych na drużyny grające w ligach centralnych (Ekstraklasa, I i II liga). Jednocześnie Zarząd PZBS zrezygnował z pobierania wszelkich opłat drużynowych od IV ligi i niższych. W uzasadnieniu podkreślano, iż niższe ligi mają zadanie popularyzację brydża wśród nowicjuszy, rzadziej grających i amatorów. Właściwy ciężar opłat powinny ponosić drużyny grający na wyższych szczeblach, w których również łatwiej o sponsorów. (Uchwała nr 95/2022/2021-2025, dnia 24 sierpnia)
 
W najbliższym czasie planowana jest również podwyżka składek zawodniczych od roku 2023 – obecnie na etapie konsultacji z Radą Związku.