Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Żyj z głową

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

Fundacja Bridge to the People, Warszawskie Centrum Alzheimera oraz Warszawski Związek Brydża Sportowego

ZAPRASZAJĄ NA TURNIEJ
„BRYDŻ DLA ZDROWIA”

który odbędzie się 16 czerwca 2023 roku o 17.00 w siedzibie Centrum, Warszawa, Al. Wilanowska 257

Na Turniej zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, pomagających nam lepiej żyć, między innymi lekarzy, farmaceutów, psychologów, pielęgniarki, ratowników, stomatologów, psychoterapeutów, rehabilitantów… Jeśli nie macie partnera, znajdziemy!

REJESTRACJA

Do udziału zachęcamy społeczników działających na rzecz brydża oraz czynnych instruktorów brydża, prowadzących zajęcia w ostatnich trzech latach.

Przewidujemy 21-24 rozdań, wpisowe 20 zł od osoby, będą zniżki dla społeczników i instruktorów, nagród finansowych nie planujemy. 

Zawód medyczny powinna reprezentować co najmniej jedna osoba w parze.