Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zmiana terminu MPMSz

W związku z brakiem możliwości zorganizowania zaplanowanych na 15-18 czerwca Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w Skaryszewie,  nastąpiła zmiana terminu i miejsca na Suchedniów (Hotel*** Paradiso) 10-13 września 2023. Organizację zawodów powierza się Miejskiemu Towarzystwu Sportowemu "Piast" Skawina, a na koordynatora zawodów wyznacza się Marcina Kuflowskiego.
Szczegółowy komunikat organizacyjny ukaże się około 15 czerwca.
 
Koordynator ds młodzieży
Tomasz Kierepka