Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 9/2024/2021-2025 - Regulamin Kadry Seniorów 2024.

Zarząd zatwierdza Regulamin Kadry Seniorów 2024.

Głosowało 6 członków Zarządu – 4 za (MM, IC, JG, PM), 2 wstrzymało się (TL, PW).