Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Kadrowych Rozgrywek Kobiet 2022

Rozgrywki odwołane - komunikat

Lista zgłoszeń

I. Informacje podstawowe

 1. Celem rozgrywek kadry kobiecej jest wyłonienie Kobiecej Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w roku 2022.
 2. Organizatorem rozgrywek jest PZBS.
 3. Rozgrywki są otwarte dla wszystkich par kobiecych, w których każda z zawodniczek:
  1. jest obywatelem Polski lub też nie jest obywatelem Polski, ale uzyskała zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo;
  2. spełnia warunki Eligibility Code EBL i WBF;
  3. jest zrzeszona w PZBS w roku 2022;
  4. spełnia wymogi Karty Reprezentanta i deklaruje gotowość do przyjęcia jej postanowień;
  5. nie jest obarczona innymi przeciwwskazaniami uniemożliwiającymi reprezentowanie Polski na zawodach międzynarodowych lub też poinformowała o takich przeciwwskazaniach i uzyskała zgodę Zarządu PZBS na uczestnictwo.
 4. Rozgrywki prowadzone będą w jednym kryterium w dniach 8-10 lipca  1 - 3 lipca 2022. Będzie to kryterium parowe na IMP-y (z przeliczeniem na VP lub bez przeliczenia, w zależności od systemu rozgrywek).
 5. Szczegółowy system ,miejsce rozgrywek i harmonogram oraz zasady obliczania wyników będą ogłoszone w oddzielnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń. Opłata startowa wynosi 120 zł od zawodniczki (zniżki nie przysługują).
 6. Zgłoszenie uczestniczki dokonują droga elektroniczną w terminie do dnia 16.05.2022 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 7. Awans do Reprezentacji na DMŚ uzyska para , która zwycięży w kryterium kadrowym , a spośród par , które zajmą miejsca 2-6 Kapitan powołuje pary do reprezentowania Polski w konkurencji drużynowej ..W szczególnym przypadku Kapitan ma prawo dowołać do reprezentacji Polski pary z aktualnej reprezentacji na Drużynowe Mistrzostwa Świata Venice Cup.
 8. Jeśli liczba par zgłoszonych do KK będzie niższa niż 10, rozgrywki nie odbędą się. W takiej sytuacji kapitan samodzielnie powołuje do Reprezentacji pary wyróżniających się wynikami, postawą sportową, grą w jednym zestawieniu przez dłuższy czas, wysokim WK, wysokim miejscem w Oficjalnym Rankingu Brydżowym PZBS, realizacją planu startów itp.;

  Ostatecznie skład Reprezentacji Polski Kobiet zatwierdza Zarząd PZBS.

Przepisy końcowe

 1. W rozgrywkach stosuje się właściwe przepisy PZBS.
 2. Rozgrywki są zawodami Kategorii 2 w rozumieniu Polityki Systemowej PZBS.
 3. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych zgodnych z wymaganiami WBF w 3 egzemplarzach. Sugerowany sposób przekazania kart - przesłanie e-mailem sędziemu zawodów, na adres podany w komunikacie początkowym.
 4. Kapitan rozstrzyga sprawy sporne dotyczące niniejszego regulaminu, a Zarząd PZBS podejmuje decyzje w sytuacjach będących wynikiem nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacjach niecierpiących zwłoki decyzje, o których mowa w zdaniu poprzednim, może podjąć Kapitan w porozumieniu z Prezesem Zarządu PZBS. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach PZBS, rozstrzyga sędzia główny.
 5. Odwołania od decyzji sędziowskich rozpatruje sędzia główny.
 6. Poprzez uczestnictwo w rozgrywkach zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez PZBS do celów szeroko rozumianej promocji brydża sportowego.