Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Antydoping

POLADA

Światowy kodeks antydopingowy (wersja 2021)

Przepisy Antydopingowe POLADA z dnia 18 listopada 2020 r. po zmianach z dnia 6 kwietnia 2021 r.