Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Propozycje poprawek do Regulaminu wyłaniania i przygotowania Reprezentacji Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe na sezon 2017/2018

Poprawka nr 1.

W punkcie 1 Regulaminu proponuje się dodać:
Reprezentacje Polski na oficjalne rozgrywki międzynarodowe, w szczególności na Mistrzostwa Świata w Lyonie (Bermuda Bowl lub Trasnational, Venice Cup, d’Orsi Seniors Trophy), na sezon 2017 wyłaniane będą na podstawie rozgrywek kadrowych.

Uzasadnienie

Regulamin określa cel wyłaniania reprezentacji.

Poprawka nr 2.

Proponuje się dodać punkt 6.6:
Para może, powiadamiając o tym Kapitanat Sportowy, wycofać się z rozgrywek. Ewentualne posiadane przez nią uprawnienia przechodzą na kolejną parę w klasyfikacji.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, iż para ma prawo wycofać się z rozgrywek również w fazie par.

Poprawka nr 3.

W punkcie 10.2 zamiast „w poprzednim roku” proponuje się wpisać „na World Bridge Games”, czyli punkt uzyskuje brzmienie:
W KN II w kategorii open, kobiet i seniorów startują:
– 3 teamy awansujące z rozgrywek KN I,
– team Reprezentacji Polski 2016 występujący na World Bridge Games.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje, które Reprezentacje z roku 2016 posiadają uprawnienia bezpośredniego startu w KN II.

Poprawka nr 4.

Proponuje się zmienić Punkt 13.2, który uzyskuje brzmienie:
Team Reprezentacji Polski 2016, który występował na World Bridge Games we Wrocławiu, zachowuje prawa reprezentacji jeżeli wystąpią w niej minimum dwie pary (para, to dwóch zawodników występujących na WBG) z tego składu.

Uzasadnienie:

Włodzimierz Wala (selekcjoner reprezentacji seniorów): Celem rozgrywek kadrowych jest wyselekcjonowanie możliwie najlepszej Reprezentacji Polski. Drużyny występujące w World Bridge Games 2016 wielokrotnie udowodniły swoją wartość. Można zakładać, że w KN II będą faworytami zwłaszcza, że obecnie brak rozeznania odnośnie potencjału sportowego innych teamów, które będą uczestniczyć w tej fazie rozgrywek. Ewentualne zwycięstwo faworyta nie jest najważniejsze. Istotne jest aby drużyna, która nabywa prawa reprezentacyjne była najsilniejsza na jaką nas stać. Cel ten można osiągnąć przez ewentualne dokonanie w byłych drużynach reprezentacyjnych takich zmian osobowych, które wg posiadanego rozeznania zmierzają do podniesienie ich poziomu sportowego. Jeżeli pomimo tych modyfikacji, była Reprezentacja zostanie pokonana, to tylko będzie dobrze świadczyć o ich zwycięzcach.

Poprawka nr 5.

W punkcie 13.3 proponuję się uzupełnić końcowy zapis „…lub pary, która ma uprawnienia do gry w KN zgodnie z punktem 9.6. Zmian w składzie można dokonywać tylko jeden raz.”, czyli nadać temu punktowi brzmienie:
Para może, powiadamiając o tym Kapitanat Sportowy PZBS, wycofać się z rozgrywek teamowych. Jest to równoznaczne z rezygnacją z ewentualnie nabytych uprawnień. Decyzję o dopuszczeniu innej pary na zwolnione miejsce podejmuje Kapitanat Sportowy PZBS. W zwolnione miejsce można dopuścić jedynie pary biorące udział w rozgrywkach Kadry Mistrzowskiej, które awansowały do KN I lub spośród pierwszej połowy nie zakwalifikowanych par do KN I lub pary, która ma uprawnienia do gry w KN zgodnie z punktem 9.6. Zmian w składzie można dokonywać tylko jeden raz.


Uzasadnienie:

W ten sposób można powołać np. parę, która była zwolniona z Kadry Mistrzowskiej. Drugie zdanie nie pozwala na kilkukrotne zmiany w teamie, co całkowicie mogłoby zmienić skład.

Poprawka nr 6.

Proponuje się dodać punkt 13.5 z następującym brzmieniem:
Reprezentacja 2016 w przypadku przystąpienia do gry w składzie dwuparowym może wystąpić do Kapitanatu o dopuszczenie trzeciej pary na zasadach określonych w punkcie 13.3.

Uzasadnienie:

Konsekwencja poprawki 4. Tym samym team reprezentacji ma takie same prawa jak pozostałe teamy.

Poprawka nr 7.

Proponuje się dodać punkt 13.6 z następującym brzmieniem:
Jeśli po rozegraniu KNII zwycięski team będzie składał się z dwóch par (np. trzecia para się wycofa lub nie spełni limitu rozegranych rozdań), to niegrający kapitan danej kategorii wnioskuje o powołanie do reprezentacji trzeciej pary spośród szerokiej reprezentacji.

Uzasadnienie:

Poprawka precyzuje tryb powoływania Reprezentacji.

Poprawka nr 8.

Proponuje się poprawić odniesienie z punktu 9.10 „…i zwycięski team uzyska prawo reprezentowania Polski według pkt. 12” na „…i zwycięski team uzyska prawo reprezentowania Polski według pkt. 11”. Punkt 9.10 miałby następujące brzmienie:
Do KN II awans uzyskują teamy, które w rozgrywkach KN I w kategorii open, kobiet i seniorów zajmą miejsca 1 – 3. W wypadku, gdy do rozgrywek KN II nie przystąpi reprezentacja z roku 2016, awans uzyskują 4 teamy.
W przypadku niewielkiej frekwencji w kadrach parowych i niewielką liczbą par zgłaszających się bezpośrednio do kadry KN I, skutkujących udziałem 4 teamów w tym reprezentacji 2016, będzie ona rozgrywana na zasadach KN II (w terminie KN I) i zwycięski team uzyska prawo reprezentowania Polski według pkt. 11. W takim przypadku prawo wyboru przeciwnika w półfinale ma team obecnej reprezentacji lub w przypadku, gdy reprezentacja z roku 2016 nie przystąpi do rozgrywek, team,
w którego składzie są zwycięzcy KM.

Uzasadnienie:

Poprawka merytoryczna