Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Rozgrywki Kadrowe Kobiet 2018

I. Informacje podstawowe

 1. Rozgrywki Kadrowe 2018 mają na celu wyłonienie Reprezentacji Polski Kobiet na Drużynowe Mistrzostwa Europy Kobiet Ostenda 2018.
 2. Rozgrywki prowadzone są w 2 etapach w systemie parowym:
  • Kadra Krajowa Kobiet (KKK),
  • Kadra Narodowa Kobiet (KNK).
 3. Organizatorem rozgrywek kadrowych jest Zarząd PZBS.
 4. System rozgrywek dla każdego etapu będzie ogłaszany w oddzielnym komunikacie po zamknięciu listy zgłoszeń.
 5. Wszyscy uczestnicy przed każdym etapem muszą we wskazanych poniżej terminach dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z potwierdzeniem wpłaty na konto opłaty startowej, jeśli jest wymagana.

II. Kadra Krajowa Kobiet

 1. Rozgrywki KKK będą przeprowadzone 12-14.01.2018 r.
 2. Otwarte kryterium dla wszystkich kobiet spełniających wymagania formalne.
 3. Wszystkie pary zgłaszają się do dnia 20.12.2017 r. drogą elektroniczną z potwierdzeniem wpłaty opłat startowych w wysokości 100 zł od zawodniczki (zniżki nie obowiązują).
 4. Liczba rozdań – około 120.
 5. Rozgrywki prowadzone w jednej lokalizacji (dokładne miejsce będzie określone w oddzielnym komunikacie).
 6. Nagrodą dla najlepszej pary KKK jest przyznanie przez PZBS środków finansowych na pokrycie kosztów uczestnictwa pary w turniejach z cyklu GPPT i GPPP w trakcie jednego z mityngów brydżowych w 2018 r. w wysokości 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo pary w KNK 2018. Niewykorzystana nagroda nie przechodzi na kolejne pary.

III. Kadra Narodowa Kobiet

 1. Rozgrywki KNK będą przeprowadzone 09-11.02.2018 r.
 2. Bez wcześniejszych eliminacji uprawnione do gry w KNK są:
  1. dwie pary powołane przez Kapitana Reprezentacji Kobiet spośród par startujących w KKK,
  2. co najwyżej jedna dowolna para powołana przez Kapitana Reprezentacji Kobiet.
 3. W KNK weźmie udział 6 par. Pozostałe pary, poza parami powołanymi według pkt. 2, awansują z KKK.
 4. Wszystkie pary zgłaszają się do dnia 21.01.2018 r. drogą elektroniczną.
 5. Parę powołaną według pkt. 2b obowiązuje opłata w wysokości 100 zł od zawodniczki (zniżki nie obowiązują). Pozostałe pary uczestniczą w KNK bezpłatnie.
 6. Liczba rozdań – około 160.
 7. Prawo reprezentowania Polski uzyskuje team, w skład którego wchodzą:
  1. para, która wygrała KNK,
  2. dwie pary powołane przez Kapitana Reprezentacji Kobiet spośród par startujących w KNK, w tym przynajmniej jedna z miejsc 2-3.
 8. Rezerwę reprezentacji stanowią 2 kolejne pary z rozgrywek KNK, które nie uzyskały powołania.
 9. Pary Reprezentacji oraz pary rezerwy Reprezentacji zobowiązane są do:
  1. przestrzegania zapisów zawartych w Karcie Reprezentanta,
  2. realizacji zadań szkoleniowych określonych przez Kapitana Reprezentacji Kobiet PZBS.

  Niespełnienie tych warunków może skutkować pozbawieniem posiadanych praw.

IV. Przepisy sportowo-organizacyjne

 1. W rozgrywkach obowiązują właściwe regulaminy i przepisy PZBS, a w szczególności:
  1. Regulamin Zawodów PZBS, w szczególności w zakresie zróżnicowania miejsc dzielonych,
  2. Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017,
  3. polityka systemowa EBL.
 2. Wyniki oblicza się na punkty meczowe, według szczegółowych zasad ogłoszonych w odrębnym komunikacie. Sprawy związane z obliczaniem wyników nieokreślone w regulaminach i komunikatach PZBS rozstrzyga sędzia główny.
 3. Uprawnionymi do gry są zawodniczki, które:
  1. spełniają kryteria prawa gry w reprezentacji Polski określone przez European Bridge League (EBL Bona Fide Residence Requirements),
  2. opłaciły przed startem w rozgrywkach składkę zawodniczą PZBS na 2018 r.,
  3. nie podlegają prawomocnej karze dyskwalifikacji w czasie któregokolwiek etapu rozgrywek, w którym uczestniczą.
 4. Wszystkie pary zobowiązane są do posiadania kart konwencyjnych według kryteriów dla danego etapu:
  1. w KKK pełnej karty konwencyjnej w języku polskim lub angielskim w 3 egzemplarzach, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów,
  2. w KNK 3 egzemplarzy Karty Konwencyjnej sporządzonej w języku angielskim na formularzu WBF, z których 1 pozostawia się sędziemu zawodów.
 5. Punkty klasyfikacyjne w rozgrywkach będą przyznawane na zasadach określonych przez Komisję Klasyfikacyjną i Rankingu w oddzielnym komunikacie po zamknięciu list startowych, oddzielnie dla obu etapów rozgrywek.
 6. Sprawy dotyczące rozgrywek, a w szczególności:
  1. interpretacja postanowień Regulaminu,
  2. podejmowanie decyzji w przypadkach losowych, rezygnacjach, zastępstwach,

  są w kompetencji Wydziału Gier PZBS.

 7. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZBS 31 października 2017 r.
Jacek Grzelczak
Przewodniczący Wydziału Gier
Witold Stachnik
Prezes PZBS