Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2023

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt Regulaminu Zgromadzenia
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego
Projekt zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się 17 czerwca 2023 w Warszawie w Muzeum Niepodległości o godz. 10:00.