Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2023

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt Regulaminu Zgromadzenia
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie merytoryczne
Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego
Projekt zmiany Statutu
Protokół kontroli KR

Lista delegatów

LP Imię Nazwisko PID WOJ. obecność
1 Andrzej Bojda 18925 DS nie
2 Stanisław Gołębiowski 1318 DS nie
3 Jacek Krystecki 10045 DS nie
4 Jarosław Molenda 1508 DS tak
5 Józef Sławenta 1636 DS nie
6 Zbigniew Sobczyk 1641 DS nie
7 Mirosława Stachura 15312 DS tak
8 Stanisław Wachel 1707 DS tak
9 Krzysztof Dzierżak 18932 KP nie
10 Justyna Graniczny 16787 KP nie
11 Wiesław Paczkowski 3884 KP nie
12 Mariusz  Żurek 4033 KP tak
13 Andrzej Łagosz 2324 LB nie
14 Paweł  Pietrażycki 7909 LB nie
15 Grzegorz Pogodziński 2105 LB nie
16 Zbigniew Frank 7079 LD nie
17 Michał Klichowicz 10861 LD tak
18 Piotr Żak 7044 LD tak
19     vacat LD  
20 Jacek Baka 2462 LU tak
21 Andrzej Pertkiewicz 13033 LU tak
22 Arkadiusz Ciechomski 6550 MA nie
23 Maciej Czajkowski 6562 MA nie
24 Piotr  Dybicz 6580 MA tak
25 Michał Kilanowski 6332 MA tak
26 Tomasz Kopka 15824 MA tak
27 Lena Leszczyńska 7815 MA tak
28 Mariusz Mączewski 9710 MA tak
29 Sandra Różańska 7043 MA nie
30 Włodzimierz Rutkowski 6898 MA nie
31 Witold Stachnik 7642 MA nie
32 Paweł Szymaszczyk 11903 MA tak
33 Andrzej Wądołowski 6251 MA nie
34 Tadeusz Biernat 2597 MP nie
35 Adam Brodowski 18788 MP tak
36 Kazimierz Gałka 9430 MP nie
37 Jacek Kalinowski 2678 MP nie
38 Piotr Radzikowski 7405 MP nie
39 Zbigniew  Sagan 2787 MP tak
40 Longin Bartnik 1231 OP nie
41 Andrzej Skotniczny 1882 OP tak
42 Krzysztof Krajewski 7209 PD nie
43 Mirosław Liszewski 4043 PD nie
44 Marek  Pietraszek 1138 PK tak
45 Jacek Szczerba 14688 PK tak
46 Krzysztof Czapczyk 16187 PM tak
47 Jakub Kasprzak 4603 PM tak
48 Mirosław Małypan 13707 PM nie
49 Andrzej Zaleski 4751 PM tak
50 Piotr Zatorski 8158 PM nie
51 Adrian Bakalarz 7271 SL tak
52 Ryszard Łazikiewicz 3322 SL tak
53 Andrzej Maszczyszyn 3337 SL nie
54 Krzysztof  Tomsia 3554 SL tak
55 Tomasz Kierepka 11244 SL tak
56 Małgorzata  Golec 17036 SW nie
57 Stanisław Pająk 2966 SW nie
58 Mirosław Cichocki 4212 WM tak
59 Bogusław Gierulski 4250 WM tak
60 Paweł  Jarząbek 4280 WM tak
61 Marcin Bonawenturczak 15645 WP tak
62 Marcin Pędziński 5314 WP nie
63 Jan Sibilski 5376 WP tak
64 Marcin Wożniak 5519 WP nie
65 Michał Zimniewicz 11457 WP tak
66     vacat WP  
67     vacat WP  
68 Zbigniew Nowak 6042 ZP tak
69 Zbigniew Sękowski 6088 ZP nie
70 Marek Wawrzyniak 6131 ZP nie
71 Piotr Wilczok 8348 ZP tak