Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2023

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2023
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Projekt Regulaminu Zgromadzenia
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie merytoryczne
Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego
Projekt zmiany Statutu
Protokół kontroli KR

Sprawozdanie z badania

Pobierz dokument