Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin licencjonowania klubów (zniesiony)

Regulamin został zastąpiony przez nową wersję

Na podstawie art.6 ustawy z 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym i Statutu Polskiego Związku Brydża Sportowego ustala się następujące zasady oraz tryb przyznawania i pozbawiania licencji:

  1. Licencje nadawane są klubom - na ich pisemny [rokdownload menuitem="117" downloaditem="23" direct_download="true"]wniosek[/rokdownload] (wg ustalonego wzoru) - przez Prezydium Zarządu Głównego PZBS.
  2. Do wniosku należy załączyć dokumenty wymienione w art.6 ust.2 ustawy o sporcie kwalifikowanym.
  3. Nadanie lub pozbawienie licencji następuje w formie uchwały Prezydium ZG PZBS.
  4. Klub może być pozbawiony licencji, jeżeli przez okres kolejno po sobie następujących 3 lat klub sportowy lub żaden z zawodników zrzeszonych w tym klubie, nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym a także w wypadku nieprzestrzegania Statutu lub regulaminów PZBS.
  5. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od uchwał Prezydium ZG PZBS klubowi sportowemu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  6. Polski Związek Brydża Sportowego prowadzi ewidencję przyznanych licencji.
  7. Niniejszy regulamin uchwalony został przez Zarząd Główny PZBS w dniu 20.12.2008 r. i wchodzi w życie od 1.01.2009 r.

 

Andrzej Biernacki
Radosław Kiełbasiński
 
 
Wiceprezes PZBS ds. Prawnych
Prezes PZBS