Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Sport Wszystkich Dzieci

Wieloletni program szkolenia

Program 

Wersja z zatwierdzeniem przez MSiT (czarno-biała)

Załącznik 1 - Osiągnięcia medalowe 2012-2017

Załącznik 2 - Wpływ trenowania brydża sportowego przez młodzież, na wyniki egzaminów

Załącznik 3 - Test kwalifikacyjno-sprawdzający

Polski Związek Brydża Sportowego kontynuuje program "Sport Wszystkich Dzieci" współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku 2022.

 

Komunikat o naborze do organizacji zajęć

Kurs instruktorski w Stasikówce 2-7.08.2022

Założenia programowe: Upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży – Edukacja przez brydża w szkole

 

Rok 2022

Ogólnopolski  Program „Edukacja przez brydża w szkole” jest realizowany przez PZBS. Ma zasięg ogólnopolski i jest kierowany do szkół podstawowych wszystkich województw.
 
Sposób rekrutacji uzależniony będzie od liczby szkół podstawowych, które zgłoszą się do programu. W przypadku większej ilości niż liczba szkół, które będzie można objąć programem, kryteria wyboru stanowić będą:
 
przewidywana liczba uczestników;
lokalizacja ośrodków – pierwszeństwo szkół w małych miejscowościach z odpowiednią infrastrukturą;
stopień zaangażowania szkoły w projekt.
Pierwszeństwo w naborze będą miały szkoły, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole" w latach 2018 i 2019 i 2021.
 
Celem zadania jest nauka brydża w szkołach, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole" w latach 2018 i 2019 i 2021 oraz wprowadzenie nauki brydża do kolejnych szkół podstawowych w całym kraju (łącznie 40-60 szkół) oraz wyselekcjonowanie spośród uczestników uczniów utalentowanych, których obejmiemy dalszym szkoleniem w klubach i sekcjach brydżowych. 
 
Cele szczegółowe:
 
Opanowanie podstawowych elementów brydża – ekonomia brania lew, podstawy zapisu brydżowego oraz podstaw bilansu brydżowego.
Przygotowanie uczestników do rywalizacji z rówieśnikami podczas zawodów brydżowych różnych szczebli.
Stworzenie minimum jednego teamu, który będzie reprezentował dany ośrodek w ogólnoposlkim turnieju zamykającym program „Edukacja przez brydża w szkole"
Wyselekcjonowanie grupy 60-80 najlepszych uczniów do programu intensywnego dalszego szkolenia.
Wdrożenie zasad „fair play”
Wnioski mogą składać licencjonowani Instruktorzy PZBS z opłaconą aktualną składką członkowską. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie umowy z Szkołą Podstawową, w której program będzie realizowany.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 maja 2022 r. na podstawie uzupełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego na adres e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – wzór wniosku dla organizatorów zajęć: .XLSX
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Głównym Koordynatorem PZBS programu SWD Tomaszem Kierepką – adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 501 308 999.
 
Na obecną chwilę zajęcia są prowadzone w 
 
Rok 2021

Program będzie realizowany w całej Polsce w wybranych szkołach podstawowych. Nabór szkół do programu oraz wybór grupy docelowej nastąpi po przyznaniu dotacji. Pierwszeństwo w udziale w programie, będą miały szkoły, które uczestniczyły w projekcie w 2018 i 2019 roku (kontynuacja edukacji przez brydża).

W 30-50 szkołach podstawowych przeprowadzimy łącznie 80 kursów 24 godzinnych: 2 x 2 godz. tygodniowo przez 6 miesięcy roku szkolnego.

Zajęcia będą składały się każdorazowo z:

1) części teoretycznej trwającej – 60 min;

2) części praktycznej trwającej – 60 min.

Część teoretyczna będzie obejmowała wymiennie:

            – krótką informację o historii brydża/anegdoty brydżowe/ciekawostki turniejowe;

            – planowanie działań i przewidywanie ich skutków;

            – wykłady z techniki brydżowej;

            – wykłady z licytacji brydżowej;

            – wykłady z prawa brydżowego.

Części praktyczna będzie obejmowała (na różnych etapach szkolenia):

            – planowanie brania lew w prostych rozdaniach;

            – ustalanie poprawnych kontraktów podczas ćwiczeń w mini brydżu;

            – poprawna licytacja i rozgrywanie kontraktu o niewielkim stopniu trudności;

            – poprawne wybranie karty wistu;

            – ćwiczenie licytacji;

            – ćwiczenie wistowania;

            – ćwiczenie rozgrywki;

            – ćwiczenie obrony;

            – każdorazowo grę w brydża na układanych rozdaniach przygotowywanych pod         

               konkretne zagadnienie zajęć teoretycznych.

Między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi przewidujemy 10 - 15 minutową przerwę.

Zajęcia z nauki brydża przewidujemy w terminach:

– 01.05.2021 – 30.06.2021 (1 kurs)

– 01.09.2021 – 31.12.2021 (1-2 kursy)

oraz dla chętnych w okresie wakacyjnym, o ile szkoła zgłosi takie zainteresowanie.

 

Na obecną chwilę w programie SWD 2021 biorą udział następujące szkoły:

   1. Szkoła Podstawowa im K.K. Baczyńskiego w Wymysłowie - prowadzący: Tomasz Kopka
       
zajęcia odbywają się -  poniedziałek 18 - 20, środa 17 - 19 (maj - czerwiec) 
   2. 
Szkoła Podstawowa w Szepankowie - prowadzący: Krzysztof Krajewski
       
zajęcia odbywają się - piątek 12.30 - 15.30
   3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie - prowadzący: Bogumił Kupczyk
       zajęcia odbywają się - wtorek 13.15 - 15.15, piątek 13.15 - 15.15
   4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pszczynie - prowadzący: Dawid Ochman
       z
ajęcia odbywają się - środa 15.30 - 17.30, czwartek 15.00 - 17.00
   5. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku – prowadzący: Halina Perkowska
       zajęcia odbywają się - poniedziałek 17 - 19, czwartek 17 - 19
   6. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach – prowadzący: Grzegorz Samol
       zajęcia odbywają się - wtorek 15 - 17, środa 14 - 16
   7. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach – prowadzący: Mirosława Stachura
       zajęcia odbywają się - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 17 - 19; sobota 9 - 13.
   8. Szkoła Podstawowa Azymut w Pruszkowie - prowadzący: Paweł Szymaszczyk
       zajęcia odbywają się - wtorek 15.30 - 17.30, piątek 17 - 21.30 (turniej)
   9. Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu - prowadzący: Wojciech Kaniewski
       zajęcia odbywają się - piatek 16.30 - 18.30
10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie - prowadzący Marcin Kuflowski
       zajęcia odbywają się - wtorek 17 - 19.
11.  Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie - prowadzący Marcin Kuflowski
       zajęcia odbywają się - środa 14.45 - 17.45.
12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie - prowadzący Tomasz Kierepka
       zajęcia odbywają się - środa 16.00 - 18.00
13.Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu - prowadzący Marcin Bonawenturczak
      zajęcia odbywają się - wtorek 15.30 - 17.30.
14. Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu - prowadzący Robert Ciesielski
       zajęcia odbywają się - czawartek - 16.30 - 18.30
15. Szkoła Podstawowa nr 4 w Legnicy - prowadzący Marek Czerniawski
       zajęcia odbywają się - czwartek - 13.45 - 15.25
16. Szkoła Podstawowa nr 20 w Kielcach - prowadzący Małgorzata Golec
       zajęcia odbywają się - środa - 14.20 - 16.20
17. Szkoła Podstawowa nr 23 w Kielcach - prowadzący Małgorzata Golec
       zajęcia odbywają się - czwartek - 13.30 - 15.30
18. Szkoła Podstawowa im. Powst. Wielkopolskich - prowadzący Paweł Kańduła
       zajęcia odbywają się - środa 15.30 - 17.30
19. SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy - prowadzący Elżbieta Paluczek
       zajęcia odbywają się - poniedziałek 15.30 - 17.30
20. Szkoła Podstawowa nr 45 w Poznaniu - prowadzący Ryszard Paluczek
       zajęcia odbywają się - wtorek 14.30 - 16.30
21. Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarszewach - prowadzący Jacek Żygowski 
       zajęcia odbywają się - czwartek 13.30 - 15.30, co drugi tydzień piatek 13.30 - 15.30
22. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 w Warszawie - prowadzący Piotr Dybicz
        zajęcia odbywają się - środa, czwartek 14.50 - 16.20
23. Prywatna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Lub. - prowadzący Jarosław Kostrzewa
        zajęcia odbywają się - poniedziałek 11.00 - 13.00 (grupa młodsza), 13.00 - 15.00 (grupa starsza)
24. Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie - prowadzący Jarosław Kostrzewa
        zajęcia odbywają się - środa 16.20 - 17.20, piątek 13.50 - 14.50
25. Szkoła Podstawowa w Strachocinie - prowadzący Jarosław Kostrzewa
        zajęcia odbywają się - sobota 10.30 - 12.30
26. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Poświętnem - prowadzący Jarosław Kostrzewa
       zajęcia odbywają się - środa 12.30 - 15.00  czwartek 13.15 - 15.00   
27. Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie - prowadzący Jarosław Kostrzewa
        zajęcia odbywają się -  piątek 13.30 - 16.30
28.Szkoła Podstawowa nr 198 w Łodzi - prowadzący Andrzej Kozikowski
        zajęcia odbywają się - wtorek 14.00 - 17.00
29. Zespół Szkolno - Przedszkolny - prowadzący Robert Kwiatkowski
        zajęcia odbywają się - piatek 14.00 - 16.00
30. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu - prowadzący Jerzy Matura
         zajęcia odbywają się - wtorek 8.00 - 9.45, środa 16.15 - 18.00
31. Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlk. - prowadzący Grzegorz Pogodziński
         zajęcia odbywaja się - wtorek i czwartek 14.30 - 15.30
32.  Szkoła Podstawowa nr 88 w Poznaniu - prowadzący Katarzyna Żabicka - Bajon
        zajęcia odbywają się - czwartek 15.30 - 17.30

      

Szkoły biorące udział w programie w 2018 roku.

 1. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku – prowadzący: Halina Perkowska
 2. Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie – prowadzący: Michał Powałka
 3. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie – prowadzący: Marcin Radwański
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie – prowadzący: Leszek Suder
 5. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach – prowadzący: Małgorzata Golec
 6. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie – prowadzący: Małgorzata Golec
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie– prowadzący: Wojciech Idzikowski
 8. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy– prowadzący: Marek Czerniawski
 9. Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. w Wołominie – prowadzący: Jarosław Kostrzewa
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy – prowadzący: Bogumił Kupczyk
 11. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach – prowadzący: Mirosława Stachura
 12. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach – prowadzący: Mirosława Stachura
 13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie– prowadzący: Dawid Ochman
 14. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie– prowadzący: Piotr Wilczok
 15. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie – prowadzący: Piotr Wilczok
 16. Szkoła Podstawowa nr 3  im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie  – prowadzący: Bolesław Aleksandrowicz
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, SP nr 198 w Łodzi – prowadzący: Andrzej Kozikowski
 18. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie – prowadzący: Marek Wawrzyniak
 19. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach – prowadzący: Jacek Żygowski
 20. Szkoła Podstawowa w Szczepankowie – prowadzący: Tomasz Zaleski
 21. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach – prowadzący: Grzegorz Samol
 22. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie – prowadzący: Andrzej Skotniczny
 23. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie – prowadzący: Tomasz Kopka
 24. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzyniu – prowadzący: Justyna Graniczny
 25. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach – prowadzący: Jarosław Kostrzewa
 26. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie - prowadzący: Marcin Kuflowski
 27. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kruszynie - prowadzący: Roland Lippik

Kolejne szkoły dołączyły do naszego programu w roku szkolnym 2019/2020

 

28. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej - prowadzący: Adrian Bakalarz

29. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach - prowadzący: Małgorzata Golec

30. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie - prowadzący: Marta Grodzka

31. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach - prowadzący: Małgorzata Golec

32. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Wł. Jagiełły w Sochaczewie - prowadzący: Tomasz Kopka

33. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzeszowie - prowadzący: Andrzej Ankiersztejn

34. Szkoła Podstawowa AZYMUT w Pruszkowie - prowadzący: Paweł Szymaszczyk

35. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori w Zielonej Górze - prowadzący: Zofia Miechowicz

36. Szkoła Podstawowa nr 66 im. M. Skłodowskiej - Curie w Poznaniu - prowadzący: Jan Sibilski

37. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytomiu - prowadzący: Jerzy Matura

Nadzór nad programen : Anna Zalewska, Beata Madej i Jan Sibilski.

Prezentacja i zajęcia w Szabdzie

UKBS Dąbrówka  - Turniej Świąteczny 

Turniej Mikołajkowy KSOS w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie 

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Natalii Machałowej w Kielcach

Spotkanie z Reprezentantami Polski U-15 w Brodnicy

I Świętokrzyskie Mikołajki Brydżowe

Zajęcia w Szkole Podstawowej im Marii Montessori w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 198 w Łodzi

Brydż w Brodnicy

 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Tarnowie

 

Drugi rok Kółka Brydżowego w Tarnowie

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie

 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach -  2021

Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie

Poświętne

SP 77 w Warszawie

Szkoła Podstawowa w Strachocinie