Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 27 Zarządu PZBS

26 marca, 2020, godz. 14:00 – 16:09

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec, Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Lena Leszczyńska, Jacek Grzelczak, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Adrian Bakalarz, Ewa Miszewska, Beata Madej.

Nieobecni: Artur Wasiak ,Tomasz Latos.

Pomiędzy zebraniami 26 i 27 uchwalono następujące uchwały w głosowaniach internetowych:

Uchwała nr 9/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdza jawny sposób głosowania w sprawie powołania koordynatora ds. młodzieży.

Głosowało 10 członków Zarządu, 9 za, 1 wstrzymujący się.

Uchwała nr 10/2020/2016-2020

Zarząd powołał Marcina Kuflowskiego na koordynatora Zarządu ds. młodzieży.

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 głosów za.

Uchwała nr 11/2020/2016-2020

Zarząd PZBS ponownie przypomina, że zgodnie ze stanowczą rekomendacją Ministerstwa Sportu z dnia 10 marca 2020 r., zaleca się odwołanie wszelkich imprez brydża sportowego organizowanych przez związki brydżowe wszystkich szczebli lokalnych. Rekomendacja Ministerstwa Sportu obejmuje okres do końca marca br. Zarząd PZBS zdecydowanie przychyla się do tej rekomendacji. W przypadku kolejnych zaleceń bądź decyzji Ministerstwa Sportu, będziemy o nich informować na bieżąco.

Jednocześnie, Zarząd PZBS – na podstawie par. 8 ust. 4 pkt a) i e) oraz par. 29 pkt g) Statutu - informuje, że w przypadku przeprowadzenia zawodów brydża sportowego w tym okresie, za ich wyniki nie będą przyznawane punkty klasyfikacyjne.

Głosowało 9 członków Zarządu - 9 za.

Uchwała nr 12/2020/2016-2020

W związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji związanej z epidemią COVID-19 (koronawirus), Zarząd PZBS informuje, iż podjął decyzję o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS (WZD) z 6-7 czerwca br. na 27-28 czerwca 2020 r. Pozwoli to wojewódzkim związkom brydża sportowego odbyć swoje walne w późniejszym terminie. Przypominamy, że wówczas wybór delegatów na WZD musiałby nastąpić do 13 maja 2020 r. W przypadku negatywnego scenariusza rozwoju epidemii, Zarząd PZBS zwróci się do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o stworzenie możliwości odbycia WZD w jeszcze późniejszym terminie.

Głosowało 10 członków Zarządu - 7 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

Uchwała nr 13/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdza do reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Świata Juniorek 2020 w Salsomaggiore pary:

 1. Zofia Bałdysz - Joanna Zalewska
 2. Joanna Kokot - Dominika Ocylok
 3. Monika Suchodolska - Anna Zaręba

oraz parę rezerwową

 1. Łucja Ciborowska - Agnieszka Mankiewicz

Głosowało 10 członków Zarządu - 10 za.

Uchwała nr 14/2020/2016-2020

W związku z ogłoszonym przez rząd stanem epidemii w Polsce, Zarząd PZBS podjął decyzję o kontynuacji rekomendacji przyjętych uchwałą (11/2020/2016-2020) z 11 marca br. i zdecydowanie zaleca odwołanie wszelkich imprez brydża sportowego organizowanych przez związki brydżowe wszystkich szczebli lokalnych w kwietniu 2020 r. Jednocześnie, Zarząd PZBS – na podstawie par. 8 ust. 4 pkt a) i e) oraz par. 29 pkt g) Statutu - informuje, że w przypadku przeprowadzenia zawodów brydża sportowego w tym okresie, za ich wyniki nie będą przyznawane punkty klasyfikacyjne.

Głosowało 10 członków Zarządu - 10 za.

 1. Prezes przedstawił prace nad rozgrywkami internetowymi zatwierdzonymi przez Prezydium. Poinformował również o utrudnieniach w organizacji rozgrywek z powodu zbyt dużego obciążenia platformy BBO.
 2. Prezes przedstawił sytuację finansową PZBS w związku z epidemią.
 3. Igor Chalupec przedstawił problem organizacji międzynarodowych zawodów mistrzowskich. Decyzja w sprawie Drużynowych Mistrzostw Europy na Maderze zostanie podjęta na wideokonferencji EBL na początku kwietnia, ale należy uznać, że termin zostanie przesunięty na listopad. W sprawie Salsomaggiore nie ma na razie decyzji, ale władze WBF zdają sobie sprawę, że zorganizowanie mistrzostw w tym terminie i miejscu będzie problematyczne.
 4. W związku brakiem możliwości rozegrania eliminacji do Mistrzostw Polski Par Open, Prezes zaproponował otwartą formułę tegorocznych mistrzostw.
  Uchwała nr 15/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza Mistrzostwa Polski Open 2020 w formule otwartej.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za.

  Uchwała nr 16/2020/2016-2020

  Zarząd odwołuje termin Mistrzostw Polski Par Open 2020 (1-3 maja w Krakowie), nowy termin zostanie ustalony później.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za.

  Uchwała nr 17/2020/2016-2020

  Zarząd odwołuje termin Mistrzostw Polski Juniorów 2020, nowy termin zostanie ustalony później.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 9 za.

 5. W związku z obecną sytuacją zostały odwołane turnieje z cyklu GPPP w Krakowie, Starachowicach. Wcześniej ze względu na własne kłopoty organizacyjne zrezygnowała Łódź. Mało prawdopodobna jest organizacja GPPP we Wrocławiu. Pierwszy najbliższy możliwy termin rozegrania turnieju cyklu to GPPP w Sławie. Zarząd rozważa wydłużenie cyklu GPPP oraz podjęcie innych działań, jednak wszystko zależy od rozwoju sytuacji w związku z epidemią.
 6. Wielkopolski ZBS złożył wniosek o organizację MPPM oraz MPTM oraz GPPP w Poznaniu.
  Uchwała nr 18/2020/2016-2020

  Zarząd przyznaje WZBS organizację w Poznaniu Mistrzostw Polski Par Mikstowych oraz Mistrzostw Polski Teamów Mikstowych w formule uzgodnionej z Zarządem PZBS w dniach 3 – 6 grudnia 2020 r.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 6 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się.

 7. Marcin Wasłowicz przedstawił projekt „Gram w brydża” – współpraca ze szkołami brydżowymi, ich reklamą na stronie pzbs.pl.
 8. Prezes przedstawił przebieg rozmów w sprawie sali na Polinezyjskiej.
 9. Igor Chalupec wyraził opinię, że przez długi czas może być niemożliwy powrót do dotychczasowego sposobu organizacji turniejów – największym problemem jest sposób przekazywania kart. Na Zimowych Mistrzostwach w Monte Carlo wszystkie stoły grały nowymi kartami.