Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat z internetowego zebrania nr 32 Zarządu PZBS

27 października, 2020, godz. 16:30 – 21:30

Obecni: Witold Stachnik, Igor Chalupec , Marek Małysa, Marcin Wasłowicz, Lena Leszczyńska, Ryszard Łazikiewicz, Stanisław Gołębiowski, Artur Wasiak, Jacek Grzelczak, Adrian Bakalarz, Michał Klichowicz – Przewodniczący Rady Sędziów , Ewa Miszewska – Przewodnicząca Rady Zawodniczej, Marian Wierszycki – Przewodniczący Rady Związku (do 19:55), Jarosław Molenda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Olech Bestrzyński (do 16:50 – od 18:33 – ?) – członek Komisji Rewizyjnej, Marcin Kuflowski – Koordynator ds młodzieży (19:10-19:40), Beata Madej – dyrektor biura.

Nieobecni: Tomasz Latos.

Pomiędzy zebraniami 31 i 32 uchwalono następujące uchwały w głosowaniu internetowym.

Uchwała nr 52/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza umowę podnajmu lokalu na Polinezyjskiej 10 spółce REBID.

Głosowało 9 członków Zarządu – 3 za, 2 przeciw, 3 wstrzymało się, 1 głos nieważny.

Uchwała nr 53/2020/2016–2020

Zarząd stwierdził brak wystarczających podstaw do uchylenia decyzji WG w sprawie walkowera w meczu Kleks Szamotuły i Kontra Koszalin

Głosowało 8 członków Zarządu – 6 za, 2 wstrzymujących się.

Uchwała nr 54/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdził dokument „Zasady bezpieczeństwa na rozgrywkach brydżowych”.

Głosowało 6 członków Zarządu – 5 za, 1 wstrzymujący się.

Uchwała nr 55/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza umowę 271/20 z Markiem Małysą.

Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za.

Uchwała nr 56/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza umowę 272/20 z Ryszardem Łazikiewiczem.

Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za, 1 wstrzymujący się.

Uchwała nr 57/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza umowę 273/20 z Adrianem Bakalarzem.

Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za, 1 wstrzymujący się.

Uchwała nr 58/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza wysyłkę sprzętu w ramach programu „Brydż 60+” przez firmę Stocklots Dominik Małysa.

Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za, 1 wstrzymujący się.

Uchwała nr 59/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdził przekazanie licencji drużyny Gwardia Wrocław do KS AZS Wratislawia.

Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za.

Uchwała nr 60/2020/2016–2020

Zarząd zwalnia drużynę Strachota KS AZS Wratislavia VII Wrocław z opłaty licencyjnej.

Głosowało 8 członków Zarządu – 8 za.

Uchwała nr 61/2020/2016–2020

Zarząd zatwierdza rejestrację drużyny Synergia Cracovia Ilanka 2 na licencji Synergii Lublin w Małopolskim Związku Brydża Sportowego.

Głosowało 8 członków Zarządu – 5 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Uchwała nr 62/2020/2016–2020

Zmiana paragrafu 54 punkt 1 Regulaminu Zawodów. Nowe brzmienie:

W każdym meczu biorą udział dwie drużyny, w każdej sesji meczu po dwie pary z obu spotykających się drużyn. W meczu dwusesyjnym każda z drużyn może stosować dowolne zestawienia składu swoich par w poszczególnych sesjach.

Głosowało 10 członków Zarządu – 8 za, 2 wstrzymujących się.

Uchwała 63/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów 2020 .

Głosowało 10 członków Zarządu – 6 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.

Uchwała 64/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdza skład pięciu reprezentacji na Akademickie Internetowe Mistrzostwa Świata.

Polska 1
 1. Jakub Patreuha
 2. Patryk Patreuha
 3. Jakub Bazyluk
 4. Tomasz Kiełbasa
 5. Krzysztof Cichy
 6. Kacper Kopka

NPC – Stanisław Gołębiowski

Polska 2
 1. Błażej Krawczyk
 2. Marcin Szymański
 3. Przemysław Kurzak
 4. Maciej Kędzierski
 5. Michał Kaleta
 6. Wojciech Okuniewski

NPC - Piotr Wzorek

Polska 3
 1. Edward Sucharda
 2. Jakub Andruszkiewicz
 3. Konrad Majewski
 4. Łukasz Trednak
 5. Maksymilian Grochowski
 6. Piotr Jasiński

NPC - Piotr Dybicz

Polska 4
 1. Ryszard Rosikiewicz
 2. Oskar Tokarczuk
 3. Kacper Błasiak
 4. Jakub Franczak
 5. Kornel Krawiec
 6. Jan Pytel

NPC - Marek Markowski

Polska 5
 1. Sophia Bałdysz
 2. Joanna Zalewska
 3. Joanna Kokot
 4. Dominika Ocylok
 5. Barbara Superson
 6. Aleksandra Byra

NPC - Rafał Marks

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za.

Uchwała 65/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdził przekazanie licencji ŁABS Dolina Narwi do Fundacji Mała Ojczyzna.

Głosowało 10 członków Zarządu – 10 za.

Uchwała 66/2020/2016-2020

Zarząd zatwierdza listę awansów do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Głosowało 10 członków Zarządu – 6 za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się.

 1. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną Prezes zaproponował odwołanie Zjazdu I i II ligi, i przeniesienie ich na przyszły rok. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Ustalono termin kolejnego zebrania na 9 grudnia 2020, godz. 16:30.

  Uchwała 67/2020/2016-2020

  Zarząd zawiesza rozgrywki ligowe do końca 2020. Decyzja dotycząca kolejnych zjazdów zostanie podjęta do 15 grudnia 2020.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się, 1 przeciw.

  Prezes zaproponował głosowanie nad odwołaniem turniejów OTP do końca roku. Lena Leszczyńska zaproponowała, aby ustalić minimalną liczbę par dla turniejów OTP – np. 30 par. Ponadto zawody organizowane pod egidą PZBS muszą mieć dodatkowe restrykcje – obowiązek gry na zasłonach. Prezes zaproponował głosowanie, aby wszystkie turnieje rangi OTP i wyżej odbywały się z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń w postaci przesłon z pleksi.

  Uchwała 68/2020/2016-2020

  Zarząd ustala wymóg gry na zasłonach z dodatkowymi przesłonami z pleksi lub podwójnymi przesłonami z pleksi na wszystkich turniejach rangi OTP i wyżej.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 8 za, 1 wstrzymał się.

  Uchwała 69/2020/2016-2020

  Zarząd uzależnia nadanie turniejom MPPImp, MPPP, MPPO rangi Mistrzostw Polski od udziału minimum 30 par.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się.

 2. Prezes odniósł się do uchwał nr 3 i 4 Komisji Rewizyjnej – najważniejszą rzeczą poruszoną przez KR jest kwestia zatrudniania członków Zarządu; dotyczy to sędziowania, szkoleń młodzieżowych, kursów brydż 60+, pisania artykułów do Świata Brydża. Prezes wyraził opinię, że ta decyzja powinna należeć do WZD. Wg statutu PZBS funkcja członka Zarządu sprawowana jest społecznie i jest to wewnętrzna regulacja PZBS, nie wynikająca z „Ustawy o Sporcie” ani z jakichkolwiek innych ustaw. Dosyć istotną sprawą wydaje się odpowiedź na pytanie: czy do obowiązków członków Zarządu należy sędziowanie, szkolenie, pisanie artykułów? „Kodeks dobrego zarządzania” wydany przez Ministerstwo Sportu nie zakazuje członkom Zarządu pobierania wynagrodzenia za pracę, którą wykonują poza pracą w Zarządzie.

  Jarosław Molenda zaakceptował wniosek Prezesa o wspólne wypracowanie zasad zatrudniania członków Zarządu. Po dyskusji Prezes zobowiązał się w imieniu Zarządu do wspólnego wypracowania z KR zasad zatrudniania członków Zarządu. Ustalono termin do końca listopada 2020 r., pierwsze spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

  Prezes zaproponował głosowanie Zarządu w sprawie utrzymania zdobytych przez zawodników PKL-i w turniejach BridgeNET sędziowanych przez sędziów bez uprawnień.

  Uchwała 70/2020/2016-2020

  Zarząd odnosząc się do uchwały 3/2020 punkt 2 Komisji Rewizyjnej postanawia utrzymać punkty klasyfikacyjne w wymienionych przez KR turniejach.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 6 za, 3 wstrzymało się.

 3. Prezes skrytykował proces przenoszenia młodych zawodników do wyższej kategorii w takiej skali jaka nastąpiła w roku bieżącym. Dotyczy to przenoszenia zawodników biorących później udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Prezes zaproponował, żeby wspólnie z Marcinem Kuflowskim i Stanisławem Gołębiowskim opracować procedurę przenosin zawodników do kategorii wyższej. Propozycja ta została zaakceptowana przez Marcina Kuflowskiego.

 4. W związku z przyznaniem PKL-i za rozgrywki ligowe Prezes zaproponował “odmrożenie” rankingu. Stanisław Gołębiowski nie zgodził się z propozycją Prezesa, gdyż odmrożenie rankingu spowoduje odebranie PKL-i, a nie ich dodawanie.

 5. Prezes zaproponował głosowanie nad organizacją Ogólnopolskiego Turnieju o Podkowę Kasztanki. Na pytanie Adriana Bakalarza, czy organizujemy turniej w formie hybrydowej, Stanisław Gołębiowski i Jacek Grzelczak wyrazili opinię, że nie można porównywać turniejów rozgrywanych na żywo z turniejami na BBO. Oddzielnie należy zorganizować klasyfikacje turniejów rozegranych na żywo i osobno na BBO. Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała 71/2020/2016-2020

  Zarząd zatwierdza organizację Ogólnopolskiego Turnieju 11 listopada – wyniki zbijane tylko z ośrodków , które organizują turnieje na żywo.

  Głosowało 9 członków Zarządu – 7 za, 1 wstrzymał się, 1 przeciw.

 6. Prezes przedstawił propozycję Ewy Miszewskiej, utworzenia Komisji Etyki ds BBO,w pracach której Ewa wyraziła chęć udziału. Jacek Grzelczak zwrócił uwagę, że skala oszustw na BBO stale się powiększa. Koordynator turniejów BridgeNET zawiesza osoby podejrzane o nieprzestrzeganie Zasad Etyki. Po dyskusji Prezes zaproponował głosowanie.

  Uchwała 72/2020/2016-2020

  Zarząd powołuje Ewę Miszewską i Sławomira Zawiślaka do Wydziału Dyscypliny.

  Głosowało 7 członków Zarządu – 7 za.

  Komentarz: Poszerzanie składu Wydziału Dyscypliny będzie kontynuowane i ma na celu wzmocnienie tego organu w walce z nieetyczną grą w internecie.