Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Kurs instruktorski 10-15.08.2021 r. w Stasikówce

KOMUNIKAT

dot. kursu instruktorskiego PZBS 2021

 

 

Komisja Szkoleniowa PZBS informuje, że w dn. 10-15 sierpnia 2021 r. w Stasikówce k/Bukowiny Tatrzańskiej odbędzie się kurs instruktorski, którego ukończenie wraz ze złożeniem egzaminu, skutkować będzie przyznaniem tytułu Instruktora PZBS II klasy, uprawniającego do samodzielnego prowadzenia nauczania brydża sportowego w szkołach, klubach sportowych i innych instytucjach szkoleniowych.

 

Warunki uczestnictwa w kursie

Zgodnie z regulaminem nadawania tytułów trenerskich i instruktorskich PZBS z dn. 17 kwietnia 2019 r., kandydat ubiegający się o uzyskanie tytułu instruktora brydża sportowego, winien spełniać następujące warunki:

  • ·    mieć ukończone 18 lat,
  • ·    posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
  • ·    posiadać wiedzę i doświadczenie brydżowe,
  • ·    nie być karanym za przestępstwa umyślne wymienione w art. 41 pkt. 3 podpunkt 4 Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010, Dz.U. z r. 2014, poz. 715

Każdy chętny do udziału w kursie i uzyskania dyplomu instruktora PZBS, powinien do dn. 15 lipca 2021 r. dokonać:

 

Całkowity koszt kursu wynosi 695 zł i obejmuje:

  • ·   5-dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem w Ośrodku Wypoczynkowym „U Pradziada” (Stasikówka k/Bukowiny Tatrzańskiej),
  • ·   około 40 godzin (zegarowych) z doświadczoną kadrą szkoleniową, w tym: wykłady teoretyczne, zajęcia praktyczne, analiza rozdań,
  • ·   możliwość codziennej wieczornej gry turniejowej z młodzieżą,
  • ·   dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej i elektronicznej,
  • ·   opłatę egzaminacyjną.

 

              Marek Wójcicki                                                                             Marcin Kuflowski

 Przewodniczący Komisji Szkoleniowej                                                        Organizator

 

 

 

 

 

Poprawiony (sobota, 19 czerwca 2021 16:39)