Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 19/2024/2021-2025 - Regulamin Mistrzostw Polski Dzieci.

Zarząd zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Dzieci.

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (MM, IC, TL, JG, PJ, PM).