Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 27/2024/2021-2025 - Regulami MPMS

Zarząd zatwierdza Regulamin Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej 2024.

Głosowało członków 5 Zarządu - 5 za (MM, TL, PJ, PM, PW).