Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Składki zawodnicze 2021

Składki wpłacane są na konta Wojewódzkich ZBS.

Opłata normalna 100+60

Junior młodszy (2001 i później) 25+15

Junior (1996-2000) 50+40

Senior (1951-55) 75+35

Nestor (1950 i wcześniej) 30+30

Członek honorowy 0

Pierwszy rok* 30+20

Drugi rok* 50+40

* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat