Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Składki zawodnicze 2023

Składki wpłacane są na konta Wojewódzkich/Okręgowych ZBS.

Opłata normalna - 195 PLN

Junior młodszy (2004 i później) - 50 PLN

Junior (1998-2003) - 110 PLN

Senior (1953-57) - 135 PLN

Nestor (1952 i wcześniej) - 70 PLN

Członek honorowy - 0 PLN

Pierwszy rok* - 50 PLN

Drugi rok* - 90 PLN

* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat