Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Grand Prix Polski Par 2023 - komunikat

23. BUDIMEX Grand Prix Polski Par 2023

Budimex Grand Prix Polski Par 2023 rozgrywane będzie jako cykl turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS:

Lp. data zawody lokalizacja

1

5.03

Mityng Żuławski

Warlity Wielkie

2

19.03

Krakowska Wiosna

Kraków

3

16.04

Mityng „Łuczniczka”

Bydgoszcz

4

23.04

Mityng Hotel Senator

Starachowice

5

3.05

Mityng Poznański

Poznań

6

14.05

Błękitna Wstęga Odry

Wrocław

7

11.06

Memoriał Jurka Gresia

Warszawa

8

25.06

Kongres Sławski

Sława

9

30.07

Kongres Bałtycki

Sopot/Gdańsk

10

13.08

Mityng Podkarpacki

Rzeszów

11

20.08

Grand Prix Warszawy

Warszawa

12

3.09

Bolesławiecka Trzydniówka

Bolesławiec

13

23.09

Vilnius Cup

Wilno/Litwa

14

29.10

Memoriał B. Janiszewskiego

Białystok

15

4.11

Memoriał J. Wielkoszewskiej

Stargard

FINAŁ

8-10.12

FINAŁ

Poznań

 

 1. Do klasyfikacji długofalowej zaliczanych będzie >50% turniejów tj. 8 imprez z 14-15, 7 z 12-13.
 2. Liczba turniejów wymagana do zagrania w finale wynosi 50% liczby zaliczanych turniejów (pkt. 1) z zaokrągleniem w dół tj. 4 przy zaliczanych 8, 3 przy zaliczanych 7 (pkt. 6 i pkt. 8regulamin ogólny GPPP).
 3. W finale można wystąpić jedynie z partnerem, z którym zagrało się w parze minimum 2 turnieje (pkt. 8 – regulamin ogólny GPPP) lub z partnerem, który również zakwalifikował się do finału.
 4. Organizator turnieju eliminacyjnego GPPP ma obowiązek przeznaczyć dodatkowo co najmniej kwotę 3.500 zł  doliczoną do nagród finansowych. (pkt. 13 podpunkt b – Regulamin Ogólny GPPP).
 5. Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów (ale pkt. 6 komunikatu) – (pkt. 14regulamin ogólny GPPP).
 6. Jeśli organizator nie ogłosi wysokości wpisowego co najmniej miesiąc przed terminem turnieju, wówczas wpisowe od zawodnika będzie wynosić:
  • 80 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – zawodnik z opłaconą bieżącą składką PZBS,
  • 60 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – zawodnik z opłaconą bieżącą składką PZBS, uprawniony do ulg (od 20 do 25 lat lub od 66 lat).
  • 30 zł – młodzież do lat 19 z opłaconą bieżącą składką PZBS.
 7. Kwoty wymienione w punkcie 6. dotyczą wpisowego wymaganego przy wcześniejszej rejestracji do turnieju. Jeżeli jest ona ogłoszona, a zawodnicy jej nie dokonają, to w dniu zawodów wpisowe może być wyższe. Jeżeli w turnieju nie ma wcześniejszej rejestracji i organizator nie ogłosił swoich stawek na podstawie punktu 5., to obowiązuje wpisowe wyszczególnione w punkcie 6.